Ultima Oră

Călinoiu Ion, preşedintele Consiliului Judeţean Gorj, găsit incompatibil de ANI

Agenţia Naţională de Integritate a constatat încălcarea regimului juridic al incompatibilităţilor, precum şi posibila săvârşire a infracţiunii de fals în declaraţii în formă continuată de către Călinoiu Ion, Preşedinte al Consiliului Judeţean Gorj.

Călinoiu Ion s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada exercitării mandatului de Preşedinte al Consiliului Judeţean Gorj, întrucât a deţinut, simultan cu funcţia de preşedinte, următoarele calităţi, contrar prevederilor legale:

- expert pe termen scurt în cadrul Centrului Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic (C.N.D.I.P.T.), în perioada 01 septembrie - 15 decembrie 2012;
- expert pe termen scurt - expert comitetul local de dezvoltare a parteneriatului social / expert consorţiul regional Sud-Vest Oltenia în cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Gorj, în perioada 01 iunie - 31 iulie 2013.


Persoana evaluată a încălcat, astfel, dispoziţiile art. 87, alin. (1), lit. k) din Legea nr. 161/2003, potrivit cărora „Funcţia de […] preşedinte […] al consiliului judeţean este incompatibilă cu: […] orice alte […] activităţi remunerate, în ţară […] cu excepţia funcţiei de cadru didactic sau a funcţiilor în cadrul unor asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale”.

De asemenea, întrucât CĂLINOIU ION nu a menţionat în declaraţiile de avere depuse la datele de 11 iunie 2013 şi 12 iunie 2014 veniturile obţinute în baza contractelor încheiate între acesta şi Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic, respectiv Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj, au rezultat indicii privind săvârşirea de către acesta a infracţiunii de fals în declaraţii, prevăzută şi pedepsită de art. 326 din Codul Penal al României, conform căruia „Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute la art. 175, în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă”, cu aplicarea art. 35*, alin. (1) din Codul Penal al României, conform căruia „Infracţiunea este continuată când o persoană săvârşeşte la diferite intervale de timp, dar în realizarea aceleiaşi rezoluţii şi împotriva aceluiaşi subiect pasiv, acţiuni sau inacţiuni care prezintă, fiecare în parte, conţinutul aceleiaşi infracţiuni”.

Având în vedere aspectele menţionate mai sus, Agenţia Naţională de Integritate a dispus sesizarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu, Judeţul Gorj, în vederea efectuării de cercetări cu privire la posibila săvârşire a infracţiunii de fals în declaraţii, prevăzută şi pedepsită de art. 326 din Codul Penal al României, cu aplicarea art. 35*, alin. (1) din Codul Penal al României.

CĂLINOIU ION a fost informat despre declanşarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum şi drepturile de care beneficiază – de a fi asistat sau reprezentat de un avocat şi de a prezenta date sau informaţii pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. Persoana evaluată nu a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere.

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligaţiilor legale privind […] starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit reglementării aplicabile demnităţii, funcţiei sau activităţii respective […]”.

„Persoana […] faţă de care s-a constatat […] starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcţie sau o demnitate publică […] pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcţia ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcţie eligibilă, nu mai poate ocupa aceeaşi funcţie pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalităţii, confidenţialităţii, imparţialităţii, independenţei operaţionale, celerităţii, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...