Actualitate

Informare de presă!

Activitate intensă la Apavil S.A. - “Centru Vest” - 24 septembrie 2020

APAVIL SA – Centru Exploatare Vest a desfăşurat în săptămâna 14 – 20 septembrie 2020 o serie de activităţi în întreaga arie de operare.

AVARII REZOLVATE. În această perioadă au avut loc mai multe intervenţii pentru eliminarea pierderilor de apă în timp util la branşamente PEHD Dn 20: comuna Măldăreşti – satul Măldăreşti şi oraşul Horezu – strada Tudor Vladimirescu; conductă Dn 25: comuna Păuşeşti – satul Văleni, comuna Buneşti – satul Teiuşu, comuna Pietrari – satele Pietrari şi Pietrarii de Sus, comuna Mihăeşti – satele Gurişoara şi Vulpuieşti, oraşul Horezu – strada Neagota şi oraşul Băile Govora – strada Eroilor; conductă PEHD Dn 32: comuna Pietrari – satul Pietrari, comuna Tomşani – satul Foleştii de Jos; conductă PEHD Dn 40: oraşul Băile Govora – strada Berzei şi oraşul Horezu – strada Tudor Vladimirescu; conductă PEHD Dn 63: comuna Mihăeşti – satul Vulpuieşti şi comuna Buneşti – satul Buneşti; conductă PEHD Dn 75: comuna Şirineasa – satul Slăviteşti, comuna Nicolae Bălcescu – satul Predeşti; conductă PEHD Dn 90: comuna Buneşti – satul Teiuşu; conductă PEHD Dn 110: comuna Tomşani – satul Foleştii de Jos; conductă PEHD Dn 160: oraşul Horezu – strada Unirii. De asemenea, s-a intervenit la avarii în comuna Galicea – satele Bratia din Vale, Cocoru şi Teiu şi oraşul Băbeni – străzile Remizei şi Petrolului.
La aceste intervenţii s-au efectuat operaţiile necesare remedierii problemelor şi de aducere la starea iniţială a terenului.

PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:
- s-a efectuat spălarea reţelei de apă potabilă cuprinsă între Staţia de apă Buneşti şi satele Fireşti şi Râpăneşti;
- s-a deschis vana de concesie a unui utilizator din oraşul Băbeni – strada Calea lui Traian;
- s-a refăcut cămin de canalizare în oraşul Horezu – strada Unirii;
- s-a efectuat spălarea reţelelor de apă potabilă PEHD Dn 63, Dn 75 şi Dn 110 din comuna Buneşti – satul Buneşti;
- s-a înlocuit branşament conductă OL Dn 25 cu ţeavă PEHD Dn 25 în oraşul Băile Govora – strada Nuferilor;
- s-a asigurat asistenţă tehnică pentru realizarea de branşamente noi în oraşul Horezu – satul Romanii de Sus şi străzile General Magheru şi Merilor şi comuna Galicea – satul Dealu Mare;
- s-a asigurat asistenţă tehnică pentru realizarea de racorduri de canalizare în comuna Tomşani – satul Bogdăneşti;
- s-a vidanjat Staţia SP4 din comuna Şirineasa;
- s-a decolmatat conducta drenului adiacent Staţiei de captare, tratare, pompare şi distribuţie apă Şirineasa;
- s-a efectuat igienizarea incintei rezervor înmagazinare apă potabilă Teiuşu din comuna Buneşti;
- au fost verificaţi parametrii apei potabile furnizate în sistemele Govora, Mihăeşti, Buneşti, Păuşeşti, Pietrari, Frânceşti;
- s-au vidanjat şi curăţat căminele staţiilor de repompare apă uzată, care necesită golire periodică, din localităţile Băbeni, Tomşani, Cernişoara, Şirineasa şi Nicolae Bălcescu;
- s-a asigurat monitorizarea permanentă a funcţionării echipamentelor la staţiile de captare, tratare, pompare şi distribuţie apă potabilă, a staţiilor de retratare apă potabilă, a staţiilor de repompare apă potabilă, a staţiilor de epurare ape uzate, a rezervoarelor de înmagazinare apă potabilă şi a staţiilor de repompare ape uzate din cadrul sectorului Băbeni;
- s-a asigurat monitorizarea permanentă a funcţionării echipamentelor la staţiile de pompare apă şi a staţiilor de repompare ape uzate din cadrul sectorului Govora, zonele Pietrari, Buneşti şi Păuşeşti – Otăsău;
- a fost asigurată buna funcţionare a reţelelor de apă şi canalizare din întreaga arie de operare a Centrului de Exploatare Vest.

APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost verificate şi înlocuite apometre în toată aria de operare, acolo unde acestora urma să le expire verificarea metrologică sau erau deteriorate.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...