Economic

Dan Armeanu (ASF): Informarea participanţilor prin mijloace electronice, un pas important pentru digitalizarea sistemului de pensii private din România

Vicepreşedintele ASF al Sectorului Sistemului de Pensii Private - domnul Dan Armeanu, a declarat:

„Digitalizarea accentuată din ultimul deceniu şi contextul actual generat de pandemia cu COVID-19 au impus oferirea alternativei de transmitere a informărilor anuale din sistemul pensiilor private prin mijloace electronice, ca opţiune cerută în mod expres de participanţi, existând în acest sens numeroase solicitări adresate administratorilor de fonduri de pensii private. Mulţi participanţi şi-au modificat temporar reşedinţa şi utilizează frecvent poşta electronică în relaţia cu diferiţi furnizori de servicii, astfel încât în ultimii ani au întâmpinat dificultăţi în recepţionarea informării anuale prin intermediul serviciilor poştale.

Drept urmare, Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară a decis modificarea prevederilor normei nr. 24/2015 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor administrate privat şi a normei nr. 25/2015 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor facultative, în sensul acordării posibilităţii de transmitere a informării anuale privind activul personal prin mijloace electronice, conform opţiunii exprimate de participanţi. Prevederea vizează fondul problemei şi anume informarea efectivă a participanţilor prin creşterea gradului de recepţionare a informării anuale într-un timp cât mai scurt. Aceasta măsură a fost aşteptată de peste 10 ani şi reprezintă un prim pas important în digitalizarea sistemului de pensii private, prin modernizarea comunicării dintre administrator şi participant. Astfel, creşte atât gradul de interes faţă de participarea la fondurile de pensii private cât şi nivelul de informare cu privire la evoluţia activului personal, a fondului şi a situaţiei financiare a administratorului.

Odată cu distanţarea socială şi perturbarea activităţii generată de epidemia cu virusul COVID -19 a crescut interacţiunea şi comunicarea la distanţă prin mijloace electronice şi utilizarea pe scară largă a acestor alternative de desfăşurare a activităţii. Temerile faţă de un nou mod de lucru şi vechile uzanţe au fost practic spulberate în câteva luni, de nevoia de adaptare pentru continuarea activităţii în condiţii optime.

În acest context, A.S.F. a luat rapid măsuri pentru facilitarea interacţiunii cu entităţile reglementate şi consumatorii prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă, fără ca aceasta se impieteze asupra continuităţii şi coerenţei activităţii desfăşurate. Totodată, a adaptat prevederile Regulamentul nr. 11/2016 privind activitatea de control periodic şi inopinat in sensul cresterii interactiunii digitale pentru a răspunde la noile provocări şi a permite desfăşurarea activităţii în condiţii de siguranţă din perspectiva distanţării sociale.

Digitalizarea a schimbat fundamentele desfăşurării multor activităţii din domenii diferite, atât în mediul industrial în condiţiile în care activităţile au fost automatizate şi sunt comandate de programe, cât şi în cel al vânzărilor sau al serviciilor financiare, contribuind la creşterea productivităţii şi totodată la modificarea semnificativă a structurii şi specializării salariaţilor.

Impactul digitalizării în domeniul financiar este notabil, în măsura în care astăzi vorbim de tranzacţionarea la distanţă pe mai multe pieţe simultan, în timp real sau de tranzacţionarea algoritmică. Beneficiarii digitalizării pe piata financiara sunt intermediarii si consumatorii care dispun de conturi online, fie ca ne referim la conturi bancare, de investiţii sau de pensii şi care au acces la informaţii actualizate, astfel încât deciziile să poata fi luate rapid şi în cunoştinţă de cauză, crescând numărul de operaţiuni şi gradul de intermediere financiară. În prezent, există chiar şi roboţi (digital chatbox) care oferă consiliere financiară pentru produse simple pe măsură ce inteligenţa artificială devine din ce în ce mai uzitată. Tehnologia digitală aduce oportunităţi pentru furnizorii de servicii financiare şi pentru consumatori, dar şi provocări cu privire la respectarea în permanenţă a confidenţialităţii datelor şi operaţiunilor.

Nevoia de digitalizare a serviciilor financiare a devenit stringentă în contextul evenimentelor din ultima perioadă. Posibilitatea de transmitere prin mijloace electronice a informaţiilor esenţiale privind situaţia conturilor personale ale participanţilor la fondurile de pensii private reprezintă un prim pas calitativ în creşterea transparenţei sistemului de pensii private prin digitalizare”.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...