Actualitate

APAVIL SA – ANUNŢ privind scoaterea la concurs a următoarelor posturi:

1) Sector Călimăneşti:
- 2 posturi instalator
- 1 post lăcătuş mecanic

2) Sector Horezu, zona Cernişoara:
- 1 post instalator

Concursul constă în susţinerea interviului şi a probei practice de verificare a aptitudinilor şi cunoştinţelor profesionale în meseria pentru care candidaţii aplică şi deţin calificare şi se va desfăşura astfel:
- selecţia dosarelor de înscriere va avea loc în data de 03.08.2020 ora 12:00,
- proba practică şi interviul se vor susţine în data de 06.08.2020 ora 09:00.

Concursul se va desfăşura în cadrul Sectorului Staţie Epurare Ape Uzate, al societăţii Apavil S.A., situat în Râmnicu Vâlcea, str. Nistor Dumitrescu nr. 23.

Data limită până la care candidaţii pot depune actele pentru dosarul de concurs este 31.07.2020 ora 12:00, la Registratura societăţii APAVIL SA din Râmnicu Vâlcea, str. Carol I nr.3-5.

Informaţii privind condiţiile generale, condiţiile specifice, dosarul de concurs, bibliografia, desfăşurarea concursului şi calendarul concursului se pot obţine accesând www.apavil.ro sau la Serviciul Resurse Umane, Salarizare şi Arhivă, telefon 0250/739580, interior 22. Program de lucru: luni-joi, între orele 07.00 – 15.30 şi vineri între orele 07.00 – 13.00.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...