Actualitate

APAVIL SA – ANUNŢ privind scoaterea la concurs a următoarelor posturi:

Încasator cititor - 3 posturi în cadrul Serviciului Citire Încasare:
- 2 posturi – Centru Exploatare Vest, Sector Horezu (zona Horezu/ Măldăreşti);
- 1 post – Centru Exploatare Sud, Sector Drăgăşani

Concursul constă în probă scrisă şi interviu şi se va desfăşura în trei etape succesive, după cum urmează:
- selecţia dosarelor de înscriere va avea loc în data de 07.08.2020, ora 12.00;
- proba scrisă va avea loc în data de 14.08.2020, ora 09.00;
- interviul va avea loc în data de 20.08.2020, ora 09.00.

Data limită până la care candidaţii pot depune actele pentru dosarul de concurs este 06.08.2020, ora 1500, la sediul APAVIL SA, Rm. Vâlcea, str. Carol I nr.3-5.

Informaţii privind condiţiile generale, condiţiile specifice, dosarul de concurs, bibliografia, desfăşurarea concursului şi calendarul concursului se pot obţine accesând www.apavil.ro sau la Serviciul Resurse Umane, Salarizare şi Arhivă, telefon 0250/739580, interior 22. Program de lucru: luni-joi, între orele 07.00 – 15.30 şi vineri între orele 07.00 – 13.00.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...