Actualitate

Informare de presă privind situaţia centralizată a lucrărilor derulate de Apavil SA în Municipiul Rm. Vâlcea în perioada 18 – 24 iulie 2020

APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 18 – 24 iulie 2020 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.

AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, pierderile de apă potabilă pe străzile: Matache Temelie 17, str. Apusului intersecţie cu str Eftimeştilor, B-dul Tudor Vladimirescu – Cămin Garnizoană, Muscelului nr.208, Danil Ionescu nr. 95-96, Calea lui Traian Bl. 20, Colonie Nuci - baraca 26, C. Hanciu nr.7 şi Prundului.

LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. În vederea aducerii la starea iniţială a terenului deteriorat în urma intervenţiilor, s-au executat lucrări de amenajare prin betonare/asfaltare pe Splaiul Independenţei şi str. Luceafărului – Bl. A2.

POMPE CURĂŢATE. S-au curăţat manual şi mecanizat pompele din zonele: Arinilor, bd. Dem Rădulescu, Pasajul Dacia.

PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:
- s-au executat lucrări de conectare a reţelei de apă PEHD, PN 10m, Dn 160mm cu reţeaua PEHD, PN 10, D 160mm existentă pe Splaiul Independenţei, unde s-au executat patru branşamente de apă cu ţeavă PEHD PN 10, D 63mm şi a fost dezafectată reţeaua OL D175mm, cuplându-se reţelele de PE D160 mm;
- continuă lucrările pentru înlocuirea reţelei de canalizare cu ţeavă PVC, D 250mm pe strada Calea lui Traian – Supeco, unde au fost executate două cămine de vizitare;
- a fost înlocuit un capac cămin pe Aleea Castanilor,
- a fost verificată canalizarea pluvială la Bl. C16 – zona Ostroveni;
- a fost curăţată canalizarea şi s-au tăiat şi sudat capace cămine canalizare pe str. Sacerdoţeanu;
- au fost ridicate la cotă două cămine de canalizare la Bl. C 29 pe Aleea Panseluţelor;
- au fost curăţate căminele de canalizare în cartierul Petrişor.
- s-a continuat verificarea şi curăţarea gurilor de scurgere, a căminelor de canalizare menajeră şi a colectoarelor, manual şi mecanizat;
- s-a adus la starea iniţială suprafaţa carosabilă în zonele în care s-a intervenit;
- au fost aduse la cotă căminele de canalizare menajeră tasate/deteriorate.
-
REŢELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curăţarea şi spălarea mecanizată a reţelelor de canalizare menajeră şi a gurilor de scurgere la următoarele adrese: Bl. A54 - Ostroveni, Aleea Panseluţelor - Bl. C29, sc. B, Bd. Tineretului - Bl. B5, sc. A şi Bl. A16, Bd. T. Vladimirescu – Bl. N5, sc. A, str. Matache Temelie – Bl. 72, Bl. 73 şi Bl.74 , Ostroveni - Bl. 101, Bl.C32, Bl. C1, Bl. B12, Bl. A16, Bl. A8/1, Bl. C28 şi Bl. C29, str. Matei Basarab – Bl. 118, str. Dr. Hacman – Bl. 102, str. Cerna – Bl. 1, str. Rapsodiei – Bl.H1, str. Libertăţii, str. C-tin Brâncuşi – Bl. I2 sc. D, str. Mihai Eminescu - Bl. C11, str. I. C. Brătianu - Bl. A65, Bl. A66, Bl. A67, Bl. A68, Bl. A69, Bl. A70 , Piaţa centrală – Bl. L, sc. D, str. Sacerdoţeanu , str. Dacia – Bl. B.

35 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost montate 35 apometre, dintre care 33 verificate şi înlocuite şi 2 montaje apometre noi. De asemenea, au fost realizate 12 lucrări de intervenţie la contoarele de apă rece montate în reţea.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...