Actualitate

2.162 de absolvenţi ai clasei a VIII-a au fost repartizaţi computerizat în învăţământul liceal în judeţul Vâlcea

Ministerul Educaţiei şi Cercetării a publicat vineri, 10 iunie 2020, ora 12.00, pe site-ul admitere.edu.ro, rezultatele repartizării computerizate în învăţământul liceal de stat, a absolvenţilor clasei a VIII-a.

Au fost repartizaţi 2162 de elevi din învăţământul liceal de stat, dintre care 1283 candidaţi la filiera teoretică şi 879 candidaţi la filiera tehnologică.

7 elevi au fost admişi cu media generală 10.

În etapele anterioare au fost admişi 186 de elevi la specializări vocaţionale, 19 elevi pe locurile special rezervate candidaţilor de etnie rromă şi 3 elevi pe locurile special rezervate candidaţilor cu C.E.S.

Conform calendarului admiterii în învăţământul liceal de stat, în perioada 13-20 iulie, candidaţii vor depune/transmite dosarele de înscriere la secretariatele liceelor în care au fost admişi. Pe 21 iulie, unităţile de învăţământ liceal de stat vor transmite către Comisia judeţeană de admitere locurile rămase libere în urma neînscrierii candidaţilor admişi în această etapă. În zilele de 22, 23 şi 24 iulie, comisia judeţeană de admitere va rezolva cazurile speciale apărute după etapa de repartizare computerizată.

222 elevi nu au fost repartizaţi deoarece nu au completat suficiente opţiuni care să le permită încadrarea într-o unitate de învătământ liceal. Aceştia vor intra în următoarea etapă de admitere (24 iulie-3 august 2020), alături de absolvenţii clasei a VIII-a repartizaţi computerizat în prima etapă de admitere, dar care nu şi-au depus dosarele de înscriere în termen, de candidaţii care nu au participat şi de absolvenţii clasei a VIII-a care nu au susţinut Evaluarea Naţională.

Repartizarea se va face conform unei proceduri stabilite de comisia judeţeană de admitere, care va fi publicată pe site-ul I.S.J. Vâlcea, până la 24 iulie 2020.

A doua etapă de admitere în învăţământul liceal de stat va debuta cu afişarea, pe 24 iulie, pe site-ul I.S.J. Vâlcea, a locurilor rămase libere, inclusiv cele destinate candidaţilor rromi, precum şi a celor destinate candidaţilor cu C.E.S., a locului de desfăşurare şi a graficului probelor de aptitudini sau de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă.

Între 24-30 iulie 2020 se primesc cererile de înscriere a candidaţilor care vor participa în etapa a doua de admitere.
Pe 27 iulie are loc înscrierea candidaţilor pentru probele de aptitudini sau de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă, iar în zilele de 28-29 iulie desfăşurarea/echivalarea probelor de aptitudini sau de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă.

Între 30 iulie - 3 august 2020, va avea loc repartizarea, de către comisia de admitere judeţeană, a candidaţilor, conform procedurii elaborate de I.S.J. Vâlcea, în şedinţă publică.

Pentru înscrierea în învăţământul profesional, în perioada 13-17 iulie 2020 se depun dosarele candidaţilor la unităţile de învăţământ unde au fost declaraţi admişi. Transmiterea dosarelor se poate realiza şi prin poştă, cu confirmare de primire. Pe 24 iulie se vor afişa la sediile şi pe site-urile unităţilor de învăţământ profesional de stat şi profesional dual candidaţii admişi şi situaţia cu locurile rămase libere pentru etapa a doua de admitere.

Înscrierea şi repartizarea candidaţilor în clasa a IX-a pentru învăţământul profesional special se organizează de către comisia de admitere judeţeană pentru învăţământul special, admiterea făcându-se în funcţie de tipul şi gradul de deficienţe, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere în învăţământul profesional şi, după caz, în funcţie de opţiuni.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...