Actualitate

Apavil SA:

ANUNŢ privind scoaterea la concurs a unui post de lăcătuş mecanic în cadrul Sectorului Govora

Concursul constă în probă practică şi interviu şi se vor desfăşura în cadrul sectorului Reţele Apă al societăţii APAVIL S.A, situat în Râmnicu Vâlcea, str. Popa Şapcă, nr. 2.

Concursul se va desfăşura în trei etape succesive, după cum urmează:
- selecţia dosarelor de înscriere va avea loc în data de 17.07.2020, ora 12.00
- proba practică şi interviul se vor susţine în data de 23.07.2020, ora 09.00

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este 16.07.2020, ora 15.00, la Registratura societăţii APAVIL S.A., Rm. Vâlcea, str. Carol I nr. 3-5.

Informaţii privind condiţiile generale, condiţiile specifice, dosarul de concurs, bibliografia, desfăşurarea concursului şi calendarul concursului se pot obţine accesând www.apavil.ro sau la Serviciul Resurse Umane, Salarizare şi Arhivă, telefon 0250/739580, interior 22. Program de lucru: luni-joi, între orele 07.00 – 15.30 şi vineri între orele 07.00 – 13.00.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...