Actualitate

Anunţ de la Apavil SA privind scoaterea la concurs a unor posturi în cadrul Sectorului Reţele Canal

ANUNŢ privind scoaterea la concurs a următoarelor posturi în cadrul Sectorului Reţele Canal, Rm. Vâlcea:
- 1 post instalator
- 1 post instalator/ lăcătuş mecanic/ electrician/ mecanic
- 1 post mecanic utilaj
- 1 post zidar

Concursul constă în probă practică şi interviu şi se vor desfăşura în cadrul sectorului Staţie Epurare Ape Uzate al societăţii APAVIL S.A, situat în Râmnicu Vâlcea, str. Nistor Dumitrescu, nr. 23.
Concursul se va desfăşura în trei etape succesive, după cum urmează:
- selecţia dosarelor de înscriere va avea loc în data de 06.07.2020, ora 12.00
- proba practică şi interviul se vor susţine în data de 13.07.2020, ora 09.00

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este 03.07.2020, ora 12.00, la Registratura societăţii APAVIL S.A., Rm. Vâlcea, str.Carol I nr. 3-5.

Informaţii privind condiţiile generale, condiţiile specifice, dosarul de concurs, bibliografia, desfăşurarea concursului şi calendarul concursului se pot obţine accesând www.apavil.ro sau la Serviciul Resurse Umane, Salarizare şi Arhivă, telefon 0250/739580, interior 22. Program de lucru: luni-joi, între orele 07.00 – 15.30 şi vineri între orele 07.00 – 13.00.

COMPARTIMENTUL COMUNICARE, MASS-MEDIA AL SOCIETĂŢII APAVIL SA

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...