Actualitate

Informare de presă!

Activitate intensă la Apavil S.A. - “Centru Vest” - 18 iunie 2020

APAVIL SA – Centru Exploatare Vest a desfăşurat în săptămâna 08 – 14 iunie 2020 o serie de activităţi în întreaga arie de operare.

AVARII REZOLVATE. În această perioadă au avut loc mai multe intervenţii pentru eliminarea pierderilor de apă în timp util la branşamente PEHD Dn 25: comuna Mihăeşti – satele Gurişoara şi Govora, comuna Păuşeşti – satele Buzdugan Luncă şi Păuşeşti, oraşul Băile Govora – străzile Tudor Vladimirescu şi Eroilor şi satul Gătejeşti, comuna Pietrari – satele Pietrarii de Jos şi Pietrarii de Sus, comuna Buneşti – satele Râpăneşti şi Teiuş; conductă PEHD Dn 32: comuna Tomşani – satul Tomşani; conductă PEHD Dn 40: comuna Pietrari – satul Pietrarii de Sus; conductă PEHD Dn 75: comuna Şirineasa – satul Aricioaia; conductă OL 159: oraşul Băbeni – strada Berbeniţei. De asemenea, s-a intervenit la avarii în oraşul Băbeni – strada Ariei şi comuna Şirineasa – satul Şirineasa.
La aceste intervenţii s-au efectuat operaţiile necesare remedierii problemelor şi de aducere la starea iniţială a terenului.

PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:
- s-a efectuat spălarea reţelei de apă potabilă cuprinsă între Staţia de apă Buneşti şi satele Fireşti şi Râpăneşti;
- s-au montat branşamente noi în comuna Mihăeşti – satul Govora şi comuna Galicea – satul Cremenari;
- s-a verificat presostatul din cadrul Staţiei de repompare apă potabilă Pădureţu din oraşul Băbeni;
- s-a înlocuit pompa de dozare clor din cadrul Staţiei de captare, tratare, pompare şi distribuţie apă Predeşti din comuna Şirineasa;
- s-au efectuat curăţarea şi spălarea incintei Staţiei de epurare Şirineasa;
- s-au înlocuit pompe defecte şi s-a verificat instalaţia electrică la Staţia de epurare şi Staţia de repompare apă menajeră Biserica din comuna Pietrari;
- s-a verificat reţeaua de canalizare menajeră din oraşul Băbeni – strada Aleea Liceului;
- s-au vidanjat căminele de canalizare din oraşul Băbeni – strada Aleea Liceului;
- s-a efectuat rebranşarea la serviciul de alimentare cu apă a unui utilizator în oraşul Horezu – satul Urşani;
- s-a înlocuit rulment pod raclor aferent Staţiei de epurare Horezu;
- s-au verificat pompa şi instalaţia electrică aferente Staţiei de repompare Râpăneşti din comuna Buneşti;
- s-a înlocuit hidrant Dn 80 în comuna Buneşti – satul Buneşti;
- s-au executat branşament apă şi racord canalizare în comuna Tomşani;
- s-a desfundat cu hidrojetul reţeaua de canalizare menajeră din oraşul Băile Govora – strada Pieţei şi intersecţia străzilor Pieţei cu Tudor Vladimirescu;
- s-a decolmatat zona de captare din cadrul barajului Râmeşti;
- s-au efectuat operaţiuni pentru curăţarea filtrelor “Y” din cadrul Staţiei de tratare şi repompare apă potabilă Romani din oraşul Băbeni;
- au fost verificaţi parametrii apei potabile furnizate în sistemele Govora, Mihăeşti, Buneşti, Păuşeşti, Pietrari, Frânceşti;
- s-au vidanjat şi curăţat căminele staţiilor de repompare apă uzată, care necesită golire periodică, din localităţile Băbeni, Tomşani, Cernişoara, Şirineasa şi Nicolae Bălcescu;
- s-a asigurat monitorizarea permanentă a funcţionării echipamentelor la staţiile de pompare apă şi a staţiilor de repompare ape uzate din cadrul sectorului Govora, zonele Pietrari, Buneşti şi Păuşeşti – Otăsău;
- a fost asigurată buna funcţionare a reţelelor de apă şi canalizare din întreaga arie de operare a Centrului de Exploatare Vest.

APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost verificate şi înlocuite apometre în toată aria de operare, acolo unde acestora urma să le expire verificarea metrologică sau erau deteriorate.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...