Actualitate

IPJ Vâlcea: În atenţia deţinătorilor legali de arme şi muniţii letale ori neletale

În primele 5 luni ale anului, poliţiştii Biroului Arme Explozivi şi Substanţe Periculoase au efectuat verificări cu privire la respectarea regimului armelor şi muniţiilor, iar în urma controalelor efectuate au fost descoperite nereguli, fiind ridicate în vederea confiscării 14 arme, 406 bucăţi de muniţie şi au fost anulate 32 de permise de port armă. De asemenea, în aceeaşi perioadă poliţiştii au emis 101 autorizaţi de procurare de arme şi au prelungit valabilitatea a 46 de permise de port armă.

Biroul Arme Explozivi şi Substanţe Periculoase din cadrul Inspectoratului de Poliţiei Judeţean Vâlcea vă reaminteşte prevederile aplicabile ale Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi muniţiilor:


(1) Titularul dreptului de a purta şi folosi arme letale are obligaţia de a păstra arma şi muniţia înscrisă în permisul de armă în condiţii de securitate, astfel încât să nu permită accesul la acestea al persoanelor neautorizate.

(2) Păstrarea armei şi muniţiei prevăzute la alin. (1) la domiciliul sau reşedinţa deţinătorului se face în locuri special destinate, în condiţiile prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi, exceptând armele de apărare şi pază, care se pot regăsi asupra acestuia.

Aceste condiţii sunt stabilite prin art. 15, alin 1, 2, şi 3 din HG 11/2018, care prevăd faptul că (1) titularul dreptului de deţinere sau, după caz, de port şi folosire, este obligat să păstreze armele letale şi muniţiile acestora la domiciliul sau la reşedinţa menţionată în permisul de armă, în dulapuri sau casete metalice special amenajate, fixate în perete sau în pardoseală, încuiate şi asigurate, astfel încât să nu permită accesul persoanelor neautorizate.

(2) Dulapurile sau, după caz, casetele prevăzute la alin. (1) trebuie să fie prevăzute cu compartimente diferite care să fie asigurate fiecare cu câte un sistem de închidere, pentru păstrarea muniţiei separat de arme. Armele letale, cu excepţia celor cu destinaţia apărare şi pază, se păstrează neîncărcate cu muniţie.

(3) În cazul unui număr mai mare de 15 arme letale, deţinătorul are obligaţia de a asigura la adresa prevăzută în permisul de armă, un spaţiu special amenajat pentru depozitare, în condiţiile prevăzute la alin. (1) şi (2), dotat cu sisteme electronice de alarmare, avizate de către organul de poliţie competent şi conectate la un dispecerat de alarmare şi intervenţie specializat.
Muniţia destinată armelor letale se păstrează numai în dulapuri metalice, în casete sau, după caz, în compartimente separate faţă de cele în care se păstrează armele pentru care este destinată, cu excepţia armelor de apărare şi pază care pot fi păstrate împreună cu o cantitate de cel mult 12 cartuşe destinate unei singure arme şi a armelor de vânătoare sau de tir pentru care titularul are drept de port şi folosire, caz în care poate fi păstrată împreună cu o singură armă dintre acestea, o cantitate de cel mult 10 cartuşe cu proiectil.

Este interzis portul armelor destinate autoapărării în următoarele situaţii:

- În locuri aglomerate, stadioane, săli de spectacole, adunări publice, precum şi în alte locuri în care folosirea acestor arme este interzisă prin lege.

- Dacă deţinătorul se află sub influenţa băuturilor alcoolice, produselor sau substanţelor stupefiante, a medicamentelor cu efecte similare acestora.


De asemenea, se vor avea în vedere următoarele :

- Este interzisă păstrarea armei la locul de muncă, garaje, gospodării, anexe gospodăreşti, ateliere, cabane de odihnă, autoturisme, la prieteni, părinţi sau cunoştinţe.

- În cazul în care arma scurtă (pistol) se află asupra persoanei, aceasta se păstrează obligatoriu ascunsă vederii, în toc, pe curea sau ham, fiind strict interzisă păstrarea ei în genţi, borsete, poşete, sacoşe, etc.

- Este interzisă folosirea armelor în agresiuni verbale, conflicte ori pentru intimidare sau ameninţare.

- Pierderea sau furtul armelor letale, din motive imputabile deţinătorului, atrage măsura sancţionării contravenţionale cu amendă de la 5001 lei la 10000 lei, precum şi măsura administrativă de anulare a dreptului de port şi folosire al armelor.

- Deţinătorii de arme au obligaţia ca în termen de 24 de ore să anunţe, în scris, furtul sau pierderea armei, muniţiei, la organul de poliţie pe a cărui rază de competenţă s-a produs evenimentul.


Conform Codului penal: Uzul de armă fără drept este prevăzut de Art. 343. –

(1) Uzul de armă letală sau interzisă, fără drept, se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 3 ani.
(2) Uzul de armă neletală din categoria celor supuse autorizării, fără drept, se pedepseşte cu închisoarea de la 6 luni la 2 ani.

Conform Legii nr. 295/2004:

Art. 32. - Limitele exercitării uzului de armă:

(1) Titularii dreptului de a purta şi folosi armele de apărare şi pază pot face uz de armă numai în poligoanele autorizate în condiţiile prezentei legi sau în caz de legitimă apărare ori stare de necesitate.
(2) Folosirea armelor de apărare şi pază în poligoanele autorizate se poate face numai în condiţiile stabilite prin regulamentele de ordine interioară ale acestora.

Art. 33. - Obligaţii în cazul efectuării uzului de armă:

(1) Persoana care a făcut uz de armă este obligată să acţioneze imediat pentru a se acorda primul ajutor şi asistenţă medicală persoanelor rănite.
(2) Persoana care a făcut uz de armă este obligată să anunţe de îndată cel mai apropiat organ de poliţie, indiferent dacă au rezultat sau nu victime ori pagube materiale.

In perioada următoare, poliţiştii Biroului Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vâlcea vor continua verificările şi controalele cu privire la respectarea tuturor prevederilor Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi muniţiilor.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...