Actualitate

Informare de presă!

Situaţia centralizată a lucrărilor derulate de Apavil SA în Municipiul Rm. Vâlcea în perioada 30 mai – 05 iunie 2020

APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 30 mai – 05 iunie 2020 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.

AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, avariile la conductele de apă potabilă pe străzile Mierlei, Aurelian Sacerdoţeanu, Caiselor, bulevardul Tineretului şi bulevardul Nicolae Bălcescu.

LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. În vederea aducerii la starea iniţială a terenului deteriorat în urma intervenţiilor, s-au executat lucrări de amenajare prin betonare/asfaltare pe străzile Alexandru Budişteanu, Matei Basarab, Aurelian Sacerdoţeanu şi bulevardul Tineretului.

POMPE CURĂŢATE. S-au curăţat manual şi mecanizat pompele din zonele: Arinilor, Bd. Dem Rădulescu, Morilor, Goranu, Bogdan Amaru şi Pasaj Dacia.

PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:
- s-a înlocuit tronson canalizare menajeră pe bulevardul Tineretului – blocul A12;
- s-a efectuat igienizarea perimetrelor rezervor Feţeni;
- s-a asigurat asistenţă tehnică pe străzile Intrarea Grigore Râmniceanu, Drumul Gării şi Nistor Dumitrescu;
- s-a curăţat reţeaua de canalizare menajeră şi s-a refăcut căminul de canalizare pe strada Splaiul Independenţei;
- s-au ridicat la cotă cămine de canalizare şi guri de scurgere pe strada Luceafărului – blocurile A1 şi A2;
- au fost curăţate căminele de canalizare şi gurile de scurgere de pe străzile Mihai Eminescu, Lucian Blaga, Matei Basarab şi bulevardul Tineretului;
- s-a continuat verificarea şi curăţarea gurilor de scurgere, a căminelor de canalizare menajeră şi a colectoarelor, manual şi mecanizat;
- s-a adus la starea iniţială suprafaţa carosabilă în zonele în care s-a intervenit;
- au fost aduse la cotă căminele de canalizare menajeră tasate/deteriorate.

REŢELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curăţarea şi spălarea mecanizată a reţelelor de canalizare menajeră şi a gurilor de scurgere la următoarele adrese: strada bulevardul Pandurilor – blocul A8/I, strada Mihai Eminescu – blocul B12, strada Aleea Panseluţelor – blocurile B15 şi C28, strada Lucian Blaga – blocurile A55 şi S2, strada bulevardul Tineretului – blocurile A11/I, A12 şi B2, strada I. L. Caragiale – blocul A28/I, strada Decebal – blocul G159, strada Aleea Doinei – blocul N2, strada Calea lui Traian – blocurile S16 şi S31, strada Marin Preda – blocul A28/II, strada Nicolae Iorga – blocul A27/III, strada Toporaşilor, strada Aurelian Sacerdoţeanu, strada I. C. Brătianu – blocul C18, strada Eugen Ciorăscu – blocul A50, strada Mihai Viteazu – blocul 101 şi strada Nicolae Grigorescu – blocul E.

30 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost montate 30 de apometre, dintre care 28 verificate şi înlocuite şi 2 montaje apometre noi. De asemenea, au fost realizate 5 lucrări de intervenţie la contoarele de apă rece montate în reţea şi au fost întocmite 10 avize de amplasament şi 2 avize tehnice.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...