Actualitate

Informare de presă!

Activitate intensă la Apavil S.A. - “Centru Vest” - 03 iunie 2020

APAVIL SA – Centru Exploatare Vest a desfăşurat în săptămâna 25 – 31 mai 2020 o serie de activităţi în întreaga arie de operare.

AVARII REZOLVATE. În această perioadă au avut loc mai multe intervenţii pentru eliminarea pierderilor de apă în timp util la branşamente PEHD Dn 25: comuna Pietrari – satul Pietrari, comuna Mihăeşti – satul Govora, comuna Frânceşti – satul Moşteni, comuna Buneşti – satul Râpăneşti, comuna Păuşeşti – satele Păuşeşti şi Buzdugan Luncă, oraşul Băile Govora – satul Gătejeşti şi străzile Tudor Vladimirescu şi Palangine; conductă PEHD Dn 32: comuna Păuşeşti – satul Cernele; conductă PEHD Dn 75: comuna Nicolae Bălcescu – satul Pleşoiu; conductă PEHD Dn 110: comuna Tomşani – satul Foleştii de Jos; conductă PEHD Dn 160: oraşul Băbeni – străzile Uzinei şi Mărculeşti. De asemenea, s-a intervenit la avarii în comuna Galicea – satele Cocoru şi Dealu Mare, comuna Şirineasa – satul Ciorăşti şi oraşul Băbeni – satul Tătărani.
La aceste intervenţii s-au efectuat operaţiile necesare remedierii problemelor şi de aducere la starea iniţială a terenului.

PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:
- s-a efectuat spălarea reţelei de apă potabilă cuprinsă între Staţia de apă Buneşti şi satele Fireşti şi Râpăneşti;
- s-au montat branşamente noi în oraşul Băile Govora – strada Tudor Vladimirescu şi comuna Nicolae Bălcescu – satul Predeşti;
- s-a asigurat asistenţă tehnică pentru branşarea şi racordarea unui utilizator în comuna Şirineasa – satul Şirineasa;
- s-a desfundat manual racord canalizare menajeră în comuna Cernişoara – satul Armăşeşti;
- s-a înlocuit pompa aferentă căminului de captare apă al Staţiei de apă Şirineasa;
- s-a desfundat reţeaua de canalizare menajeră din comuna Şirineasa – satul Ciorăşti;
- s-au vidanjat căminele de canalizare de pe strada Aleea Liceului, oraşul Băbeni;
- s-au efectuat citiri apometre în comuna Cernişoara – satele Armăşeşti, Modoia şi Groşi;
- s-au decolmatat conductele aferente drenului adiacent Staţiei de captare, tratare, pompare şi distribuţie apă Şirineasa;
- s-a efectuat curăţarea şi spălarea pompei ce deserveşte Staţia de repompare apă menajeră Schit, comuna Pietrari;
- s-a înlocuit pompă defectă ce deserveşte Staţia de repompare apă menajeră Buneşti Râu, comuna Buneşti;
- s-a efectuat igienizarea incintei Staţiei de epurare Coastele Cernei, comuna Pietrari;
- s-a efectuat igienizarea incintei Staţiei de epurare apă menajeră, satul Gătejeşti;
- s-a efectuat igienizarea incintei puţuri captare apă potabilă Bârzeşti, comuna Pietrari;
- au fost verificaţi parametrii apei potabile furnizate în sistemele Govora, Mihăeşti, Buneşti, Păuşeşti, Frânceşti;
- s-au vidanjat şi curăţat căminele staţiilor de repompare apă uzată, care necesită golire periodică, din localităţile Băbeni, Tomşani, Cernişoara, Şirineasa şi Nicolae Bălcescu;
- s-a asigurat monitorizarea permanentă a funcţionării echipamentelor la staţiile de pompare apă şi a staţiilor de repompare ape uzate din cadrul sectorului Govora, zonele Pietrari, Buneşti şi Păuşeşti – Otăsău;
- a fost asigurată buna funcţionare a reţelelor de apă şi canalizare din întreaga arie de operare a Centrului de Exploatare Vest.

APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost verificate şi înlocuite apometre în toată aria de operare, acolo unde acestora urma să le expire verificarea metrologică sau erau deteriorate.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...