Actualitate

Informare de presă!

Activitate intensă la Apavil S.A. - “Centru Vest” - 27 mai 2020

APAVIL SA – Centru Exploatare Vest a desfăşurat în săptămâna 18 – 24 mai 2020 o serie de activităţi în întreaga arie de operare.

AVARII REZOLVATE. În această perioadă au avut loc mai multe intervenţii pentru eliminarea pierderilor de apă în timp util la branşamente PEHD Dn 25: comuna Pietrari – satele Pietrari şi Pietrarii de Sus, comuna Mihăeşti – satele Govora şi Gurişoara, comuna Buneşti – satul Buneşti, comuna Păuşeşti – satele Păuşeşti şi Barcanele, oraşul Băile Govora – strada Pieţei; conductă PEHD Dn 63: comuna Frînceşti – satul Moşteni, comuna Pietrari – satul Pietrarii de Sus; conductă PEHD Dn 75: comuna Şirineasa – satul Slăviteşti. De asemenea, s-a intervenit la avarii în comuna Şirineasa – satul Ciorăşti, comuna Tomşani – satul Bogdăneşti, oraşul Horezu – strada Urşani.
La aceste intervenţii s-au efectuat operaţiile necesare remedierii problemelor şi de aducere la starea iniţială a terenului.

PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:
- s-a efectuat spălarea reţelei de apă potabilă cuprinsă între Staţia de apă Buneşti şi satele Fireşti şi Râpăneşti;
- s-au montat branşamente noi în oraşul Băbeni – strada Parcului şi în comuna Mihăeşti – satele Govora şi Gurişoara;
- s-a desfundat şi decolmatat bazinul Staţiei de repompare apă Buneşti Râu din comuna Buneşti;
- s-a executat racord canalizare menajeră în oraşul Băile Govora – strada Tudor Vladimirescu;
- s-au efectuat citiri apometre pe raza oraşului Horezu – străzile Gulimani, Ifrimeşti, Măguri, Tudor Vladimirescu, Nicolae Bălcescu şi 1 Decembrie;
- s-a curăţat regulator de presiune Dn 50 în oraşul Horezu – strada Ifrimeşti;
- s-a curăţat manual grătarul din cadrul barajului captare Râmeşti;
- s-au decolmatat pompa de captare şi conducta aferentă drenului adiacent Staţiei de captare, tratare, pompare şi distribuţie apă Şirineasa;
- s-au efectuat lucrări pentru blindarea unei vane Dn 125 în comuna Nicolae Bălcescu – satul Predeşti;
- s-a înlocuit pompă submersibilă defectă din cadrul Staţiei de captare, tratare, pompare şi distribuţie apă Corbi din comuna Nicolae Bălcescu;
- s-au deblocat şi curăţat manual pompele din cadrul Staţiilor de pompare ape uzate din comuna Cernişoara;
- s-au vidanjat căminele de canalizare situate în oraşul Băbeni – strada Aleea Liceului;
- s-a efectuat igienizarea incintei puţuri captare apă potabilă din comuna Pietrari;
- s-a desfundat şi spălat reţeaua de canalizare menajeră PVC Dn 250 din comuna Buneşti – satul Buneşti;
- s-a efectuat igienizarea incintei Staţiei de apă potabilă Buneşti, comuna Buneşti;
- s-a efectuat igienizarea incintei Staţiei de apă potabilă şi a rezervorului de înmagazinare apă potabilă Pietrari din comuna Pietrari;
- s-au efectuat lucrări de curăţare şi spălare a pompei ce deserveşte Staţia de repompare apă Buneşti Râu din comuna Buneşti;
- s-a efectuat curăţarea coloanei de apă Dn 32 din oraşul Horezu – satul Romanii de Sus;
- s-au efectuat operaţiuni pentru aerisirea reţelei de apă din oraşul Băbeni;
- s-au decolmatat şi spălat puţurile de captare apă adiacente Staţiei de captare, tratare, pompare şi distribuţie apă Frânceşti;
- au fost verificaţi parametrii apei potabile furnizate în sistemele Govora, Mihăeşti, Buneşti, Păuşeşti, Frânceşti;
- s-au vidanjat şi curăţat căminele staţiilor de repompare apă uzată, care necesită golire periodică, din localităţile Băbeni, Tomşani, Cernişoara, Şirineasa şi Nicolae Bălcescu;
- s-a asigurat monitorizarea permanentă a funcţionării echipamentelor la staţiile de pompare apă şi a staţiilor de repompare ape uzate din cadrul sectorului Govora, zonele Pietrari, Buneşti şi Păuşeşti – Otăsău;
- a fost asigurată buna funcţionare a reţelelor de apă şi canalizare din întreaga arie de operare a Centrului de Exploatare Vest.

APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost verificate şi înlocuite apometre în toată aria de operare, acolo unde acestora urma să le expire verificarea metrologică sau erau deteriorate.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...