Actualitate

Informare de presă!

Situaţia centralizată a lucrărilor derulate de Apavil SA în Municipiul Rm. Vâlcea în perioada 06 – 10 aprilie 2020

APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 06 – 10 aprilie 2020 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.

AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, pierderile de apă potabilă pe străzile: Ghioceilor şi Nichita Stănescu intersecţie cu Ostroveni.

LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. În vederea aducerii la starea iniţială a terenului deteriorat în urma intervenţiilor, s-au executat lucrări de amenajare prin betonare/asfaltare pe străzile Ghioceilor, Nicolae Bălcescu şi Ostroveni.

POMPE CURĂŢATE. S-au curăţat manual şi mecanizat pompele din zonele: Arinilor, Bd. Dem Rădulescu, Goranu, Bogdan Amaru şi Pasaj Dacia.

PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:
- s-au început lucrările de execuţie branşamente apă potabilă pe strada Ferdinand;
- s-a efectuat igienizarea perimetrelor de la rezervorul Popa Şapcă;
- s-a verificat reţeaua de canalizare pe străzile Ferdinand, Nicolae Titulescu, Remus Bellu şi Calea lui Traian;
- s-a curăţat senzorul măsură cheson de la pasajul Hervil de pe strada Matei Basarab;
- s-a efectuat igienizarea perimetrelor din cadrul Sectorului Reţele Canal;
- s-a continuat verificarea şi curăţarea gurilor de scurgere, a căminelor de canalizare menajeră şi a colectoarelor, manual şi mecanizat;
- s-a adus la starea iniţială suprafaţa carosabilă în zonele în care s-a intervenit;
- au fost aduse la cotă căminele de canalizare menajeră tasate/deteriorate.

REŢELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curăţarea şi spălarea mecanizată a reţelelor de canalizare menajeră şi a gurilor de scurgere la următoarele adrese: strada Episcop Damaschin, strada Drumul Gării, strada Calea lui Traian – Spitalul Judeţean de Urgenţă, strada Libertăţii, strada Dealul Malului, strada Lucian Blaga, strada Rapsodiei, strada Henri Coandă, strada Ştirbei Vodă şi strada Tudor Vladimirescu.

24 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost montate 24 de apometre, dintre care 23 verificate şi înlocuite şi un montaj apometru nou. De asemenea, au fost realizate 4 lucrări de intervenţie la contoarele de apă rece montate în reţea şi au fost întocmite 2 avize de amplasament şi 3 avize tehnice.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...