Actualitate

Informare de presă!

Activitate intensă la Apavil S.A. - “Centru Vest” - 08 aprilie 2020

APAVIL SA – Centru Exploatare Vest a desfăşurat în săptămâna 23 – 27 martie 2020 o serie de activităţi în întreaga arie de operare.

AVARII REZOLVATE. În această perioadă au avut loc mai multe intervenţii pentru eliminarea pierderilor de apă în timp util la branşamente PEHD Dn 20: oraşul Horezu – strada Ion Creangă; conductă PEHD Dn 25: comuna Buneşti – satul Teiuşu, comuna Pietrari – satul Pietrarii de Sus, comuna Păuşeşti – satul Şerbăneşti; conductă PEHD Dn 32: comuna Tomşani – satul Foleştii de Sus; conductă PEHD Dn 63: comuna Frînceşti – satul Moşteni; conductă PEHD Dn 110: comuna Tomşani – satul Foleştii de Jos; conductă OL 89: oraşul Horezu – strada Olari.
La aceste intervenţii s-au efectuat operaţiile necesare remedierii problemelor şi de aducere la starea iniţială a terenului.

PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:
- s-a efectuat spălarea reţelei de apă potabilă cuprinsă între Staţia de apă Buneşti şi satele Fireşti şi Râpăneşti;
- s-au efectuat lucrări pentru înlocuirea conductelor din cadrul drenului adiacent Staţiei de captare,tratare şi pompare apă Şirineasa, comuna Şirineasa;
- s-a efectuat racord canalizare în comuna Şirineasa – satul Ciorăşti;
- s-au verificat staţiile de tratare apă de la rezervorul Romani, Dealul Galicei şi Bercioiu şi s-au făcut determinările concentraţiei de hipoclorit;
- s-a efectuat igienizarea incintei Staţiei de repompare apă menajeră Valea Şcolii, a Staţiei de repompare apă menajeră Albota şi a Staţiei de apă potabilă Vârtoape din comuna Pietrari – satul Pietrarii de Sus;
- s-au înlocuit robineţi defecţi la utilizatori din oraşul Băbeni – străzile Rogojişte şi Dragoş Vrânceanu;
- s-a efectuat spălarea reţelei de apă din comuna Galicea, în zonele deservite de sursă proprie rezervoare Dealul Galicea;
- s-a înlocuit pompă nămol monofazică la Staţia de pompare ape uzate din comuna Tomşani – satul Bogdăneşti;
- s-a desfundat manual racord de canalizare în oraşul Horezu – strada Independenţei;
- s-a decolmatat şi spălat reţeaua de canalizare din comuna Buneşti – satul Râpăneşti;
- s-a verificat instalaţia electrică şi a pompelor ce deservesc puţul de captare apă potabilă din comuna Buneşti – satul Buneşti;
- s-a efectuat spălarea reţelei PEHD Dn 63 şi a branşamentelor în comuna Buneşti – satul Teiuşu;
- s-au montat branşament nou la utilizator din comuna Păuşeşti – satul Şerbăneşti;
- s-a decolmatat puţul de apă adiacent Staţiei de captare, tratare, pompare şi distribuţie apă Şirineasa;
- s-a curăţat şi decolmatat barajul de captare Râmeşti;
- s-au efectuat operaţiuni pentru curăţarea bazinelor din treapta mecanică din cadrul Staţiei de epurare ape uzate Slăviteşti, comuna Şirineasa, staţie aflată în conservare;
- au fost verificaţi parametrii apei potabile furnizate în sistemele Govora, Mihăeşti, Buneşti, Păuşeşti, Frânceşti;
- s-au vidanjat şi curăţat căminele staţiilor de repompare apă uzată, care necesită golire periodică, din localităţile Băbeni, Tomşani, Cernişoara, Şirineasa şi Nicolae Bălcescu;
- s-a asigurat monitorizarea permanentă a funcţionării echipamentelor la staţiile de pompare apă şi a staţiilor de repompare ape uzate din cadrul sectorului Govora, zonele Pietrari, Buneşti şi Păuşeşti – Otăsău;
- a fost asigurată buna funcţionare a reţelelor de apă şi canalizare din întreaga arie de operare a Centrului de Exploatare Vest.

APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost verificate şi înlocuite apometre în toată aria de operare, acolo unde acestora urma să le expire verificarea metrologică sau erau deteriorate.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...