Actualitate

Informare de presă!

Situaţia centralizată a lucrărilor derulate de Apavil SA în Municipiul Rm. Vâlcea în perioada 30 martie – 03 aprilie2020

APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 30 martie – 03 aprilie 2020 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.

AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, pierderile de apă potabilă pe strada Eugen Ciorăscu, Râureni şi 1 Mai.

LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. În vederea aducerii la starea iniţială a terenului deteriorat în urma intervenţiilor, s-au executat lucrări de amenajare prin betonare/asfaltare pe străzile Dem Teodorescu, Marin Sorescu, 1 Mai, Ostroveni şi Aranghel.

POMPE CURĂŢATE. S-au curăţat manual şi mecanizat pompele din zonele: Arinilor, Bd. Dem Rădulescu, Goranu, Bogdan Amaru şi Pasaj Dacia.

PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:
- s-au finalizat lucrările de extindere reţea apă potabilă cu ţeavă PEHD PN 10 Dn 63 pe strada Dem Teodorescu;
- s-au început lucrările pentru înlocuirea branşamentelor de apă pe strada Ferdinand – Direcţia de Asistenţă Socială Rm. Vâlcea;
- s-au igienizat perimetrele de la Staţiile de pompare Prunului şi Viilor;
- s-au verificat şi curăţat căminele de canalizare pe străzile Calea lui Traian, Ostroveni şi 1 Mai;
- s-a verificat reţeaua de canalizare menajeră pe străzile Tudor Vladimirescu şi Maior V. Popescu;
- s-a continuat verificarea şi curăţarea gurilor de scurgere, a căminelor de canalizare menajeră şi a colectoarelor, manual şi mecanizat;
- s-a adus la starea iniţială suprafaţa carosabilă în zonele în care s-a intervenit;
- au fost aduse la cotă căminele de canalizare menajeră tasate/deteriorate.

REŢELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curăţarea şi spălarea mecanizată a reţelelor de canalizare menajeră şi a gurilor de scurgere la următoarele adrese: strada Săliştea Nouă, strada Colonie Nuci – baraca 28, strada Marin Sorescu – blocul A37/II, strada Aleea Gladiolelor – blocul C20, strada Aleea Panseluţelor – blocurile C23 şi C32, strada I. C. Brătianu – blocul C18, strada Lucian Blaga – blocul A50 şi strada Republicii – blocul R27.

51 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost montate 51 de apometre. De asemenea, au fost realizate 7 lucrări de intervenţie la contoarele de apă rece montate în reţea şi au fost întocmite 2 avize de amplasament şi 2 avize tehnice.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...