Actualitate

Comunicat de presă!

Precizări privind indemnizaţiile de şomaj tehnic

Prin Ordonanţa de Urgenţă nr 32 din 26.03.2020, publicată în Monitorul Oficial în data de 30.03.2020, privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 şi pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecţie socială, au fost reglementate următoarele:

- beneficiază de indemnizaţie de şomaj tehnic salariaţii angajatorilor care reduc sau întrerup temporar activitatea total sau parţial ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgenţă decretate, conform unei declaraţii pe propria răspundere a angajatorului;

- nu beneficiază de indemnizaţia de şomaj tehnic, angajaţii care au încheiate mai multe contracte individuale de muncă, din care cel puţin un contract cu normă întreagă este activ pe perioada instituirii stării de urgenţă;

- angajaţii care au încheiate mai multe contracte individuale de muncă şi toate sunt suspendate ca urmare a instituirii stării de urgenţă, beneficiază de indemnizaţia de şomaj tehnic aferentă contractului individual de muncă cu drepturile salariale cele mai avantajoase;

- indemnizaţia de şomaj tehnic acordată din bugetul asigurărilor pentru şomaj reprezintă 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, dar nu mai mult de 75% din câştigul salarial mediu brut , dar, în situaţia în care bugetul angajatorului destinat plăţii cheltuielilor de personal permite, indemnizaţia de şomaj tehnic poate fi suplimentată de angajator cu sume reprezentând diferenţa de până la minimum 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat;

- plata din bugetul asigurărilor pentru şomaj a indemnizaţiilor de şomaj tehnic se face în cel mult 15 zile de la depunerea documentelor, iar angajatorii trebuie să efectueze plata indemnizaţiilor de şomaj tehnic către salariaţi în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea sumelor.

Angajatorii pot solicita de la AJOFM Vâlcea acordarea sumelor necesare plăţii indemnizaţiei de şomaj tehnic doar pentru angajaţii încadraţi cu contract individual de muncă. În cazul în care personalul este încadrat prin altă modalitate prevăzută de lege (PFA, drepturi de autor,etc.), sumele vor fi solicitate Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Vâlcea.

În vederea acordării sumelor necesare plăţii indemnizaţiei de şomaj tehnic, angajatorii cu sediul social în judeţul Vâlcea trebuie să depună, prin poşta electronică, următoarele documente: o cerere semnată şi datată de reprezentantul legal însoţită de o declaraţie pe propria răspundere şi de lista persoanelor care urmează să beneficieze de această indemnizaţie, asumată de reprezentantul legal al angajatorului.

Documentele trebuie transmise începând cu data de 1 aprilie 2020 la adresa de e-mail:

valcea@anofm.gov.ro, adresă destinată exclusiv transmiterii documentelor pentru solicitarea sprijinului financiar legat de şomajul tehnic.

Pentru informaţii suplimentare cu privire la acordarea şomajului tehnic AJOFM Vâlcea a pus la dispoziţia angajatorilor sau angajaţilor următoarele numere de telefon: 0771.174.993 şi 0733.938.867.

Informaţii suplimentare:

a) Pe site-ul: www.anofm.ro se selectează AJOFM Valcea din bara de meniu (selectaţi o agenţie), apoi din bara de meniuri (colorată în albastru) se selecteză rubrica “Comunicare” şi rubrica “Materiale Informative”
Toate materialele necesare privind şomajul tehnic se găsesc în postarea numită: „AJOFM Valcea - SOMAJ TEHNIC - materiale informative Legea nr. 19/2020 si OUG nr. 32/2020”

b) pagina de facebook: “Agentia Jud pt Ocuparea Fortei de Munca Valcea”
c) date de contact AJOFM Valcea
i. email: ajofm@vl.anofm.ro
ii. fax: 0250.732.757
iii. telefon: 0250.735.608

Comunicare Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Vâlcea

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...