Actualitate

Situaţia centralizată a lucrărilor derulate de Apavil SA în Municipiul Rm. Vâlcea în perioada 23 – 27 martie 2020

APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 23 – 27 martie 2020 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.

AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, pierderile de apă potabilă pe străzile: Căzăneşti, Independenţei, Buridava, Calea lui Traian şi General Magheru.

LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. În vederea aducerii la starea iniţială a terenului deteriorat în urma intervenţiilor, s-au executat lucrări de amenajare prin betonare/asfaltare pe străzile Antim Ivireanu, Kalamata nr. 18, Aleea Primăverii nr. 4, Crişan nr. 12, Radu de la Afumaţi, Dem Teodorescu şi Alexandru Budişteanu.

POMPE CURĂŢATE. S-au curăţat manual şi mecanizat pompele din zonele: Arinilor, Bd. Dem Rădulescu, Goranu, Bogdan Amaru şi Pasaj Dacia.

PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:
- s-au finalizat lucrările de extindere a reţelei de apă potabilă pe strada Dem Teodorescu;
- s-au ridicat la cota carosabilului cutie protecţie vană şi hidrant pe străzile Kalamata nr. 18, Crişan, Radu de la Afumaţi, Ostroveni şi Alexandru Budişteanu;
- s-au igienizat perimetrele de la rezervoarele Cetăţuie şi Petrişor;
- s-au igienizat perimetrele Staţiilor de pompare Ioana Radu, Aranghel, Feţeni 2, Prunului şi Dealul Malului 1, 2,3;
- s-au înlocuit mufe PVC Dn 160 pe strada Buda nr. 36A;
- s-au verificat şi curăţat gurile de scurgere pe străzile Calea lui Traian, Carol I şi Ştirbei Vodă;
- s-au verificat şi curăţat căminele de canalizare pe străzile Calea lui Traian, 1 Mai şi Ostroveni;
- s-a continuat verificarea şi curăţarea gurilor de scurgere, a căminelor de canalizare menajeră şi a colectoarelor, manual şi mecanizat;
- s-a adus la starea iniţială suprafaţa carosabilă în zonele în care s-a intervenit;
- au fost aduse la cotă căminele de canalizare menajeră tasate/deteriorate.

REŢELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curăţarea şi spălarea mecanizată a reţelelor de canalizare menajeră şi a gurilor de scurgere la următoarele adrese: strada Decebal – blocul D9, strada I. C. Brătianu – blocurile S1, C19, C20, C27, strada Calea lui Traian – blocurile 1, 3, 6 şi S7/1 şi strada Hidrocentralei – blocurile S3, S7 şi H1.

19 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost montate 19 de apometre, dintre care 17 verificate şi înlocuite şi 2 montaje apometre noi. De asemenea, au fost realizate 6 lucrări de intervenţie la contoarele de apă rece montate în reţea şi au fost întocmite 7 avize de amplasament şi 3 avize tehnice.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...