Economic

Leonardo Badea (BNR): Activitatea instituţiilor financiare a intrat în „era digitală”

Prezent astăzi la conferinţa Europeană a Serviciilor Financiare (European Conference on Financial Services - ECFS 2020) organizată la Braşov de Institutul de Studii Financiare (ISF) şi Asociaţia Centrul de Arbitraj şi Mediere în Asigurări (ACAMA), viceguvernatorul BNR - Leonardo Badea a declarat:

”Digitalizarea sectorului serviciilor financiare aduce cu sine o serie de provocări. În primul rând, trebuie să conducă la îmbunătăţirea experienţei consumatorilor, acesta devenind obiectivul central al tuturor activităţilor şi compartimentelor firmei, respectiv prospectare, consiliere şi vânzare, tranzacţionare, post-tranzacţionare şi administrare. Pe lângă aceasta, pentru a înţelege cât mai bine nevoile consumatorilor, a beneficia de oportunităţile de afaceri şi a reduce costurile, este necesară fructificarea cât mai eficientă a datelor disponibile.
De asemenea, pentru ca digitalizarea să aducă beneficiile scontate, trebuie redefinit modelul operaţional, ceea ce implică identificarea şi implementarea soluţiei benefice pentru consumator, între viteza de răspuns la solicitările acestuia, conferită de digitalizare şi confortul interacţiunii umane, în scopuri de consiliere, în cazul produselor complexe, ori în situaţia întâmpinării anumitor dificultăţi sau nemulţumiri.
Pentru adaptarea organizaţiei la digitalizare, este nevoie de redefinirea acesteia, ceea ce implică transformări la nivel de strategie, principii de finanţare, competenţe ale resurselor umane, adaptabilitate, cultură organizaţională.
FinTech - dependent de tehnologia dispozitivelor (mobile) pe care rulează
Soluţiile FinTech sunt deja utilizate pentru automatizarea serviciilor financiare, gestionarea riscurilor, precum şi pentru a reduce costurile. Prin utilizarea telefoanelor inteligente se pot realiza transferuri de bani, acorda credite, furniza servicii de retail banking sau de investiţii, efectua tranzacţii cu cripto-monede sau se pot accesa site-uri de consiliere financiară. Roboţii consilieri, o clasă de consilieri financiari automatizaţi, care oferă consultanţă financiară cu intervenţie umană moderată până la minimă, oferă consultanţă financiară bazată pe algoritmi matematici şi, prin urmare, pot oferi o alternativă ieftină la consilierea financiara tradiţională.
Rezultatele studiului efectuat asupra unui eşantion format din 27.000 de consumatori, din 27 de ţări, activi în privinţa tehnologiilor digitale, arată că 96% dintre aceştia au declarat că au auzit de cel puţin un serviciu FinTech de plaţi sau transferuri băneşti. Rata de adoptare a serviciilor FinTech a crescut la 64% la nivel global.
Învăţarea automată
Concepte precum machine learning şi inteligenţa artificială sunt concepte tot mai frecvent aplicate în zilele noastre într-o serie întreagă de domenii, inclusiv în sectorul financiar. Algoritmii de învăţare automată construiesc un model matematic bazat pe date din eşantioane, având ca scop emiterea de predicţii sau decizii fără a fi programat explicit pentru a îndeplini sarcina.
În urma crizei financiare din 2008-2009, instituţiile financiare trebuie să aplice un număr mai mare de reglementări şi măsuri de supraveghere, conducând la necesitatea de raportare mai detaliată şi mai frecventă a datelor pe o serie întreagă de aspecte ale modelelor lor de afaceri, precum şi ale bilanţurilor acestora. Astfel, se obţin cantităţi mari de date de raportare, care trebuie bine definite şi structurate, agregate în cadrul grupurilor şi livrate la timp către supraveghetori. Aşadar, învăţarea automată contribuie la facilitarea gestionării bazelor de date extinse.
Un avantaj adus de aplicarea învăţării automate este reprezentat de capacitatea de a analiza un număr foarte mare de date, oferind totodată o granularitate intensă şi o analiză predictivă amănunţită. Instituţiile financiare au o nevoie vădită de instrumente analitice puternice, pentru a putea gestiona cantităţi mari de date de diverse tipuri, din diverse surse şi de diferite formate, menţinând, totodată şi chiar îmbunătăţind granularitatea analizelor.
Problemele apar prin prisma faptului că nu întotdeauna sunt disponibile date complexe şi de o calitate adecvată la nivelul instituţiilor financiare. De asemenea, capacitatea puternică de predictibilitate şi granularitate a analizei diferitelor abordări pot fi obţinute cu riscul augmentării complexităţii modelului şi al incapacităţii de explicare a mecanismului. Astfel, întreg procesul devine dificil de auditat sau de analizat prin prisma conformităţii. Există, însă şi abordări adaptate ale învăţării automate, acestea fiind bazate pe analize neliniare simplificate.
Învăţarea automată se bazează pe corelaţii identificate în eşantioane de date (anterioare), în scopul obţinerii de predicţii din afara eşantioanelor (viitoare). Dezavantajul este că nu furnizează o înţelegere a conexiunilor analizate. Astfel, atunci când nu se cunoaşte ce anume există în spatele corelaţiilor, nu se cunoaşte nici care ar putea fi cauzele unei eventuale deficienţe a acestora.
Câteva exemple de aplicare a procesului de învăţare automată sunt: gestionarea riscurilor financiare, în special a riscului de credit, detectarea fraudelor de la nivelul tranzacţiilor cu cardul, supravegherea conduitei traderilor în procesul de tranzacţionare şi a abuzului de piaţă.
Marile companii de tehnologie, Google, Apple, Microsoft, Amazon şi Facebook, care deţin în prezent circa 20% din capitalizarea S&P500, îşi întăresc dominanţa asupra a tot mai multe sectoare de activitate (inclusiv în sectorul financiar) şi îşi sporesc amprenta asupra economiei (număr de angajaţi, investiţii, cheltuieli şi achiziţii de servicii şi produse semifinite), fiind avantajate de cantitatea uriaşă de informaţii pe care o colectează, stochează şi analizează.
Trăim într-o lume complexă, în care procesele zilnice au la bază din ce în ce mai mult inteligenţa artificială (A.I.).
Consumatorii de produse şi servicii financiare trebuie să fie protejaţi, informaţi, educaţi financiar.
În această nouă realitate este importantă şi conduita acestor giganţi tehnologici, pentru a putea discuta, aşa cum Robert J. Shiller expunea în cartea „Finanţele şi societatea bună”, despre o societate în care să ne placă să trăim”.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...