Actualitate

Informare de presă!

Activitate intensă la Apavil S.A. - “Centru Vest”, 04 februarie 2020

APAVIL SA – Centru Exploatare Vest a desfăşurat în săptămâna 27 – 31 ianuarie 2020 o serie de activităţi în întreaga arie de operare.
AVARII REZOLVATE. În această perioadă au avut loc mai multe intervenţii pentru eliminarea pierderilor de apă în timp util la branşamente PEHD Dn 20 din comuna Nicolae Bălcescu – satul Linia Hanului, comuna Tomşani – satele Foleştii de Sus şi Bogdăneşti; conductă PEHD Dn 25: comuna Pietrari – satele Albota, Pietrarii de Sus şi Moţeşti, comuna Păuşeşti – satele Buzdugan şi Şerbăneşti, comuna Buneşti – satele Râpăneşti şi Teiuşu; conductă PEHD Dn 32: oraşul Horezu – strada Mihai Viteazu; conductă PEHD Dn 63: comuna Frânceşti – satul Moşteni; conductă PEHD Dn 110: oraşul Băbeni – străzile Dragoş Vrânceanu şi Romani; conductă PEHD Dn 125: comuna Cernişoara – satul Armăşeşti; conductă PE Dn 140: comuna Nicolae Bălcescu – satul Valea Viei; conductă OL 89: oraşul Horezu – satul Romanii de Sus şi strada Olari; conductă OL ½: oraşul Horezu – strada Olari; conductă OL Dn 114: oraşul Băile Govora – satul Palangine. De asemenea, s-a intervenit la avarii în comuna Şirineasa – satul Ciorăşti.
La aceste intervenţii s-au efectuat operaţiile necesare remedierii problemelor şi de aducere la stare iniţială a terenului.
PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:
- s-a efectuat spălarea reţelei de apă potabilă cuprinsă între Staţia de apă Buneşti şi satele Fireşti şi Râpăneşti;
- s-a decolmatat drenul adiacent al Staţiei de captare, tratare, pompare şi distribuţie apă din comuna Şirineasa;
- s-au efectuat lucrări pentru trecerea unui utilizator de pe reţeaua veche pe reţeaua nouă din conducta PE Dn 110 mm de pe strada Iacobeşti, oraşul Băbeni;
- s-au montat branşamente noi la utilizatori din comuna Mihăeşti – satul Govora;
- s-a montat pompă nămol la Staţiile de pompare apă uzată nr. 2 şi 3 din comuna Cernişoara – satul Armăşeşti;
- s-au dezgheţat branşamente de apă în Horezu – pe strada Tudor Vladimirescu şi în comuna Tomşani – satul Foleştii de Jos;
- s-a montat piston şi garnitura şi s-a pus în funcţiune Staţia de deferizare din comuna Cernişoara – satul Armăşeşti;
- s-au executat lucrări de amenajare a terenului pe zonele afectate de intervenţii la branşamente şi reţele de apă din oraşul Băile Govora – strada Tudor Vladimirescu;
- s-a curăţat de gheaţă grătarul captării baraj Râmeşti;
- au fost verificaţi parametrii apei potabile furnizate în sistemele Govora, Mihăeşti, Buneşti, Păuşeşti, Frânceşti;
- s-au vidanjat şi curăţat căminele staţiilor de repompare apă uzată, care necesită golire periodică, din localităţile Băbeni, Tomşani, Cernişoara, Şirineasa şi Nicolae Bălcescu;
- s-a asigurat monitorizarea permanentă a funcţionării echipamentelor la staţiile de pompare apă şi a staţiilor de repompare ape uzate din cadrul sectorului Govora, zonele Pietrari, Buneşti şi Păuşeşti – Otăsău;
- a fost asigurată buna funcţionare a reţelelor de apă şi canalizare din întreaga arie de operare a Centrului de Exploatare Vest.
APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost verificate şi înlocuite apometre în toată aria de operare, acolo unde acestora urma să le expire verificarea metrologică sau erau deteriorate.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...