Actualitate

Judecătorii vâlceni suspendă protestul

Adunarea Generală a judecătorilor din cadrul Tribunalului Vâlcea a decis data de 10 februarie 2020, ca dată de la care se suspendă protestul adoptat prin Hotărârea nr. 2 din data de 21 ianuarie 2020

Adunarea Generală a judecătorilor Tribunalului Vâlcea, legal constituită, prin prezenţa unui număr de 35 de judecători, dintr-un total de 36 de judecători, şi prezidată de către preşedintele instanţei, în conformitate cu disp. art. 17 alin. 8 din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, a decis să supende, începând cu datat de 10 februarie, protestul magistraţilor, până la adoptarea de către Curtea Constituţională a unei hotărâri cu privire la abrogarea legii care elimină pensiile de serviciu ale magistraţilor, cu menţinerea intenţiei de a nu participa la organizarea alegerilor, respectiv la constituirea Birourilor Electorale Judeţene.

“În baza dispoziţiilor art. 17 alin. 13 din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1375/2015, Adunarea generală a judecătorilor hotărăşte:

Art. 1. Cu majoritate de voturi „pentru”, 3 voturi „împotrivă şi o abţinere, se hotărăşte suspendarea protestului magistraţilor, până la adoptarea de către Curtea Constituţională a unei hotărâri cu privire la abrogarea legii care elimină pensiile de serviciu ale magistraţilor, cu menţinerea intenţiei de a nu participa la organizarea alegerilor, respectiv la constituirea Birourilor Electorale Judeţene.

Art. 2. Cu majoritate de voturi „pentru” şi 4 voturi „împotrivă”, se hotărăşte data de 10 februarie 2020, ca dată de la care se suspendă protestul adoptat prin Hotărârea nr. 2 din data de 21 ianuarie 2020 a Adunării generale a judecătorilor.”, se arată în Hotărârea nr. 3 a Adunării Generale a judecătorilor din cadrul Tribunalului Vâlcea, din 3 februarie 2020.

21 din 37 de judecători ai Curţii de Apel Piteşti au votat pentru continuarea protestului

Biroul de Informare şi Relaţii Publice al Curţii de Apel Piteşti este abilitat să aducă la cunoştinţa opiniei publice următoarele:

În data de 04 februarie 2020, în temeiul art. 7 lit. p) şi art. 17 alin. 1 din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, a fost convocată Adunarea Generală a Judecătorilor Curţii de Apel Piteşti, pentru a hotărî în legătură cu forma de protest adoptată prin Hotărârea nr. 2/21.01.2020, aceea a suspendării activităţii judiciare, ca urmare a adoptării proiectului de lege privind eliminarea pensiilor de serviciu ale magistraţilor şi personalului auxiliar de specialitate din cadrul instanţelor judecătoreşti.

În cadrul Adunării Generale a Judecătorilor din această dată s-a hotărât, cu un număr de 21 de voturi din totalul celor 37 de judecători prezenţi, continuarea formei de protest în forma adoptată iniţial până la data publicării în Monitorul Oficial a deciziei Curţii Constituţionale ce urmează să fie pronunţată în legătură cu legea de eliminare a pensiilor de serviciu.

Urmează să fie întocmită de către fiecare secţie a Curţii de Apel Piteşti o listă privind cauzele urgente ce se vor judeca în perioada protestului.

Lista cauzelor urgente se va comunica şi Barourilor Argeş şi Vâlcea, având în vedere cererile adresată de aceste instituţii în acest sens.

BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE AL CURŢII DE APEL PITEŞTI

Purtător de cuvânt
Judecător Ion Rebeca

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...