Actualitate

4479 persoane angajate prin intermediul AJOFM Vâlcea la 12 luni - 2019

În perioada 01.01.2019 – 31.12.2019, ca urmare a implementării Programului Naţional de Ocupare a Forţei de Muncă, prin intermediul AJOFM Vâlcea au fost încadrate în muncă 4479 persoane, dintre care 1975 femei.
Din totalul persoanelor ocupate până la data de referinţă, 2.111 au peste 45 de ani, 946 au vârsta cuprinsă între 35 şi 45 de ani, 771 au între 25 şi 35 de ani, iar 651 sunt tineri sub 25 de ani (352 tineri NEET).
În funcţie de rezidenţă, din totalul persoanelor încadrate în muncă, 2117 provin din mediul urban, iar 2362 persoane sunt din mediul rural.
Din punct de vedere al nivelului de pregătire al persoanelor pentru care s-a identificat un loc de muncă, cele mai multe persoane au studii liceale şi postliceale (1919), urmate de cele cu studii profesionale (1211). Numărul celor cu studii gimnaziale/primare sau fără studii este de 1014, iar cei cu studii superioare sunt în număr de 335.
Din numărul total de persoane care au fost angajate prin intermediul AJOFM Vâlcea, 2897 persoane fac parte din categoria celor greu şi foarte greu ocupabile. Precizăm că încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre.
Pentru integrarea pe piaţa muncii, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă înregistrate în baza de date a agenţiei teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază au domiciliul sau reşedinţa beneficiază de pachete personalizate de măsuri active prevăzute de Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, modificată şi completată.
Astfel, în perioada 01.01.2019 – 31.12.2019, numărul persoanelor care au beneficiat de asistenţă pentru înregistrarea în evidenţă ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, în vederea asigurării protecţiei sociale privind acordarea indemnizaţiei de şomaj sau cuprinderea în măsuri active, a fost de 11.562 persoane.
Pentru mai multe informaţii despre activitatea Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Vâlcea, puteţi accesa www.anofm.ro.

Comunicare AJOFM Vâlcea

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...