Actualitate

APAVIL SA – ANUNŢ privind scoaterea la concurs/examen cu recrutare din sursă internă a unui post Asistent Manager în cadrul Compartimentului Administrativ

Concursul constă în probă scrisă şi probă practică şi se va desfăşura la sediul societăţii APAVIL S.A, situat în Râmnicu Vâlcea, str. Carol I, nr. 3 – 5.

Concursul se va desfăşura în trei etape succesive, după cum urmează:
- selecţia dosarelor de înscriere va avea loc în data de 29.11.2019, ora 12.00
- proba scrisă va avea loc în data de 05.12.2019, ora 13.00
- proba practică va avea loc în data de 11.12.2019, ora 13.00

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este 28.11.2019, ora 14.00, la Registratura APAVIL S.A., Rm.Vâlcea, str.Carol I nr. 3-5.

Informaţii privind condiţiile generale, condiţiile specifice, dosarul de concurs, bibliografia, desfăşurarea concursului şi calendarul concursului se pot obţine accesând www.apavil.ro sau la Serviciul Resurse Umane, Salarizare şi Arhivă, telefon 0250/739580, interior 22. Program de lucru: luni-joi, între orele 07.00 – 15.30 şi vineri între orele 07.00 – 13.00.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...