Administraţie

Un nou proiect cu bani europeni la Bujoreni

Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară a publicat în SEAP anunţul: “Servicii de înregistrare sistematică în Sistemul Integrat de Cadastru şi Carte Funciară a Imobilelor Etapa 2 – 215 UAT-uri din 37 de judeţe”.

Printre cele 37 UAT-uri se numărără şi Comuna Bujoreni. Finanţarea acestor servicii este asigurată din fonduri europene, prin Programul Operaţional Regional, proiectul major privind “Creşterea gradului de acoperire şi incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în zonele rurale din România”. Procedura va fi finalizată cu încheierea de contracte multianuale pentru o perioadă de 24 de luni. Fiecare UAT va prezenta un lot. La procedura de achiziţie poate avea acces orice operator din ţară sau din străinătate care îndeplineşte cerinţele solicitate. Termenul limită de depunere a ofertelor este data de 25 noiembrie 2019.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...