Politică

Eugen Neaţă: O nouă iniţiativă legislativă pentru oameni!

Contestarea proceselor-verbale de contravenţie se vor depune la judecătoria în a cărei circumscripţie a fost săvârşită contravenţia, ori, la judecătoria în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau sediul contravenientul

“Permanent am identificat şi corectat, prin iniţiativele legislative depuse, problemele pe care oamenii le-au semnalat de-a lungul timpului.
Împreună cu colegii mei parlamentari am reuşit, prin iniţiativele legislative propuse, să corectăm o parte din problemele semnalate şi vom continua înlăturarea acestora.

Una dintre problemele ridicate, de societatea civilă, a fost cu privire la modul de reglementare a dreptului de a contesta la Instanţe contravenţiile primite.

Problema ridicată se referă la faptul că în prezent contestarea proceselor-verbale de contravenţie este îngreunată de faptul că plângerile se pot depune doar la judecătoria din circumscripţia unde s-a săvârşit contravenţia.

În data de 03 septembrie 2019, am depus spre dezbatere şi adoptare, o propunere legislativă prin care propun completarea art. 32 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare în sensul de a completa acest articol, astfel încât plângerea împotriva procesului-verbal de contravenţie să se poată depune «la judecătoria în a cărei circumscripţie a fost săvârşită contravenţia, ori, la judecătoria în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau sediul contravenientul».
Motivele care au stat la baza constituirii acestui nou proiect legislativ sunt date de faptul că, în prezent, contestarea proceselor-verbale de contravenţie este îngreunată de faptul că plângerile se pot depune doar la judecătoria din circumscripţia unde s-a săvârşit contravenţia.
Astfel, prin completarea art.32 alin. (1) din Ordonanţa nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, procesele verbale de contravenţie vor putea fi contestate la judecătoria în a cărei circumscripţie a fost săvârşită contravenţia ori la judecătoria în a cărei rază de competenţă îşi are domiciliul sau sediul contravenientul.

Având în vedere că multe astfel de fapte sunt săvârşite de persoane care nu domiciliază sau nu au sediul în circumscripţia judecătoriilor unde s-a produs fapta, posibilitatea ca petenţii să depună plângerea contravenţională la instanţa de domiciliu ori sediu ar conduce la degrevarea instanţelor competente la acest moment.

Pe de altă parte, o asemenea posibilitate – de soluţionare a plângerii contravenţionale de către judecătoria în circumscripţia căreia îşi are sediul ori domiciliul contravenientul – ar conduce, pentru acesta din urmă, la limitarea cheltuielilor legate de soluţionarea litigiului. Ori, o asemenea limitare a cheltuielilor, care face ca procesul să fie accesibil pentru justiţiabil, se înscrie în sfera măsurilor realizate în vederea exercitării de către justiţiabil a dreptului la un proces echitabil şi la liber acces la justiţie.

Totodată, săvârşirea unei contravenţii la o mare distanţă de domiciliu sau sediu implică din partea petentului cheltuieli mari (drum, masă, cazare, avocat) care pot deveni prohibitive. Din aceste motive, persoana în cauză este adesea determinată să renunţe la formularea plângerii contravenţionale, la posibilitatea legală de a solicita controlul judecătoresc asupra actului administrativ.

O asemenea situaţie este echivalentă cu încălcarea dreptului la un proces echitabil şi la liberul acces la justiţie, situaţie care nu este de dorit întrucât acest drept este statuat de jurisprudenţa CEDO.

Consider că soluţiile propuse nu vor crea probleme, în a fi reprezentate în instanţe, nici autorităţilor publice care au constatat contravenţiile, deoarece acestea, au reprezentanţi pe tot cuprinsul ţării.

Îi asigur pe cetăţeni ca voi continua să fiu deschis la problemele lor şi voi găsi soluţii pentru a le rezolva”, a declarat deputatul Eugen Neaţă.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...