Sub Lupă

Directoarea Şcolii Gimnaziale dintr-un sat al comunei vâlcene Popeşti interpretează senină Codul Muncii după ureche

Sica Floriana Şerban a reuşit performanţa să încalce şi prevederile pe care le-a invocat eronat în propria decizie pentru a-i desface contractul de muncă unei femei de serviciu

Din dorinţa de a scăpa de femeia de serviciu, directoarea Şcolii Gimnaziale din satul Dăeşti, comuna Popeşti, a dat fără complexe o interpretare proprie prevederilor Codului Muncii. Cam asta reiese dacă urmăreşti secvenţialitatea paşilor procedurali parcurşi de Sica Floriana Şerban până în momentul în care a reuşit să-i comunice oficial desfacerea contractului de muncă Mariei Păunoiu. În momentul în care jurnaliştii de la “Săptămâna în Oltenia” au întrebat-o dacă nu se teme de rigorile legii (chiar penale, dacă se consideră că este vorba despre abuz în serviciu) în situaţia de faţă, directoarea declară, fără cel mai mic proces de conştiinţă că a lăsat o persoană fără venituri în mod nelegal, că va accepta eventuala sancţiune. Cam aici duce perpetuarea numirilor politice (în cazul de faţă cu binecuvântarea primăriţei din comună), fără concurs riguros şi competenţe temeinic verificate, în funcţiile de conducere ale instituţiilor publice, de la cel mai înalt nivel şi până la cel de sat al unei comune.

Deşi femeia de serviciu se jură că nu şi-a dat demisia, directoarea susţine contrariul, chiar că ar fi înregistrat demisia acesteia prin iulie a.c.. Şi dacă demisia ar exista, Maria Păunoiu s-a trezit că primeşte acasă prin poştă un plic abia pe 19 august a.c. (expediat în 12 august), care conţinea Decizia de desfacere a contractului de muncă nr. 67 emisă pe... 01 august. Adică, i s-a comunicat faptul că i-a încetat contactul de muncă retroactiv, deşi comunicarea trebuia făcută în avans, cu precizarea perioadei de preaviz legal.

Existenţa demisiei ar fi fost importantă în condiţiile în care în decizie sunt invocate prevederile Art. 81, alin. 1 din Codul muncii. Numai că specialiştii consultaţi de “Săptămâna în Oltenia” ne-au declarat că decizia nr. 67 este ilegală, fiind nulă de drept, şi din altă cauză. Chiar şi în cazul existenţei unei demisii a Mariei Păunoiu, contactul de muncă înceta în baza altui articol din Codul Muncii, în situaţia în care angajatorul renunţă total sau parţial la termenul de preaviz (art. 81, alin. 7) şi nu a celui invocat în decizia directoarei. O astfel de situaţie trebuia precizată detaliat în decizia de încetare a contractului de muncă. Mai mult decât atât, decizia respectivă trebuia, aşa cum am arătat, comunicată salariatului înainte de data la care înceta contractul de muncă. De altfel, Maria Păunoiu s-a prezentat la locul de muncă, desfăşurându-şi activitatea specificată în fişa postului, şi după data de 1 august.

“Voi fi probabil sancţionată pentru chestia asta. E ok. Îmi asum”

Numită în funcţie în august 2018, Sica Floriana Şerban nu pare a stăpâni prevederile fişei postului de manager nici după un an de experienţă. “Dânsa aşa spune, acum în urmă (că nu a demisionat – n.r.). Când a adus demisia, noi am înregistrat-o, am discutat-o în Consiliul de Administraţie (al şcolii – n.r.), a fost aprobată, că este dreptul dumneaei şi, ulterior, i-am comunicat-o. Probabil că dânsa a crezut că mă păcăleşte, nu ştiu, că mă sperie pe mine că pleacă. Despre comunicare... Am făcut totul legal, vorbim pe documente. În momentul în care m-am dus eu, nu mai ştiu exact, mi se pare că era în weekend, cred că era şi secretara în concediu. Pentru că Măria, femeia noastră de serviciu, este în comună, noi mai întâi am aşteptat-o să vină, că ne-a tot spus, de fapt m-a sunat cineva de la sindicat că vine să-şi ia decizia. În felul ăsta. Şi am considerat că vine să-şi ia decizia, să o ridice cum îşi ridica şi până atunci corespondenţa de la noi direct. În momentul în care am văzut că ea nu mai vine , atunci i-am trimis-o prin Poştă. Eu trebuia să o înştiinţez că ce? Că i-a fost acceptată demisia? Că i-am comunicat-o mai târziu, ea deja ştia despre ce e vorba. Eu chiar îi doresc să se ducă în judecată pentru că eu pot să demonstrez că ea şi-a depus demisia şi că acum încearcă doar să mă hărţuiască. Şi eu, la rândul meu, o să fac demersuri de hărţuire (sic!) pentru că asta e hărţuire. Ea mi-a adus demisia în luna iulie prin care mă anunţa, cu preaviz de 15 zile, că începând cu data de 1 august nu mai vine la serviciu. Nu pot să vă spun exact când am înregistra-o (demisia – n.r.) că trebuie să mă duc la birou să văd exact când. Deci, mai nou, acum se duce la ziar! Noi am respectat doar legea, singura noastră greşeală a fost că noi am considerat că ea va veni să-şi ridice decizia, pentru că am sunat-o eu să-i spun că i-a fost aprobată decizia. Şi ea a zis «bine». Voi fi probabil sancţionată pentru chestia asta. E ok. Îmi asum”, ne-a declarat Sica Floriana Şerban

Maria Păunoiu a contactat un avocat pentru a contesta decizia de desfacere a contractului de muncă şi a stabili după consultarea cu acesta dacă se va adresa şi procurorilor sau doar va solicita repunerea în drepturi şi eventuale despăgubiri.

Codul Muncii, TITLUL II - Contractul individual de muncă;
CAPITOLUL 5 - Încetarea contractului individual de muncă;
SECŢIUNEA 8 - Demisia

Art. 81. [definiţia legală, procedura şi efectele demisiei]
(1) Prin demisie se înţelege actul unilateral de voinţă a salariatului care, printr-o notificare scrisă, comunică angajatorului încetarea contractului individual de muncă, după împlinirea unui termen de preaviz...
(4) Termenul de preaviz este cel convenit de părţi în contractul individual de muncă sau, după caz, cel prevăzut în contractele colective de muncă aplicabile şi nu poate fi mai mare de 20 de zile lucrătoare pentru salariaţii cu funcţii de execuţie, respectiv mai mare de 45 de zile lucrătoare pentru salariaţii care ocupă funcţii de conducere.
(5) Pe durata preavizului, contractul individual de muncă continuă să îşi producă toate efectele...
(7) Contractul individual de muncă încetează la data expirării termenului de preaviz sau la data renunţării totale ori parţiale de către angajator la termenul respectiv.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

10.10.2019 - 00:14Scoala:Asa fac toate directoarele!!!! isi bat joc nu numai de femeia de serviciu ci si de PROFESORi, oameni maturi cu mare experienta!!!!!!!De exeplu in comuna Cristian, Feldioara din jud. Brasov.

Pagina 1 din 1 (1 comentarii din 1)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...