Politică

Eugen Neaţă: Legea pensiilor militare de stat NU se modifică!

Marţi, 18 iunie 2019, în Comisia pentru muncă şi protecţie socială, s-a dezbătut proiectul de lege PL-x nr. 265/2019 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.223/2015 privind pensiile militare de stat. În urma discuţiilor purtate în cadrul şedinţei, am votat împreună cu colegii mei împotriva acestui proiect. Drept urmare, proiectul va fi supus votului plenului Camerei Deputaţilor cu raport de respingere.

Iniţiaţiva legislativă avea ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare, propunându-se, în principal, următoarele:

- eliminarea pensiei de serviciu anticipată parţială din sistemul pensiilor militare de stat;
- eliminarea funcţionarilor publici cu statut special din categoria de personal care beneficiază de prevederile Legii nr.223/2015;
- acordarea posibilităţii militarilor şi poliţiştilor care au împlinit vârsta standard de pensionare pentru limita de vârstă să poată fi menţinuţi în activitate, la cerere, pentru o perioadă cuprinsă între trei şi cinci ani, urmând ca pentru fiecare an să primească un spor de 2% la pensia militară de stat;
- diminuarea perioadei de reducere a vârstei standard de pensionare de la 13 la 10 ani;
- majorarea vârstei minime de pensionare la 50 de ani.

În ceea ce priveşte propunerea de eliminare a pensiei de serviciu anticipată parţială, din datele prezentate nu reiese faptul că soluţiile propuse sunt cele necesare şi suficiente pentru a asigura stabilitate şi eficienţă legislativă şi nu se identifică o fundamentare temeinică, cu o analiză a efectelor generate.

Soluţiile propuse generau nesiguranţă şi instabilitate pentru categoriile de personal vizate, ceea ce accentuau, poate chiar masiv, "deficitul de personal", precum şi "riscurile şi vulnerabilităţile specifice acestui domeniu”.

De asemenea, prin eliminarea pensiei de serviciu anticipată parţial, militarii aflaţi în situaţiile de mai sus ar fi privaţi de orice formă de venit, în condiţiile în care ajutoarele şi indemnizaţiile la trecerea în rezervă nu se mai acordă.

Mai mult, Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, legiferează şi categoria pensiei anticipate parţiale.

Cu privire la propunerea de diminuare a perioadei de reducere a vârstei standard de pensionare de la 13 la maximum 10 ani, consideram că aceasta va genera un efect psihologic negativ, în rândul personalului militar, în activitate şi chiar în societatea civilă.

Referitor la posibilitatea menţinerii personalului militar în activitate, la cerere, după împlinirea vârstei standard de pensionare, aceasta este reglementată şi în prezent, de art. 86 alin. (6) din Legea nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare, care prevede că:"în raport cu nevoile de încadrare, cadrele militare pot fi menţinute în activitate după împlinirea vârstei standard de pensionare până la vârsta de 60 de ani, cu aprobarea anuală a conducătorului instituţiei". Ca urmare, prevederile din propunerea legislativă cu privire la menţinerea personalului militar în activitate, la cerere, după împlinirea vârstei standard de pensionare, pentru o perioadă cuprinsă între trei şi cinci ani, ar fi intrat în contradicţie cu prevederile articolului sus-menţionat dacă se va depăşi vârsta de 60 de ani.

Printr-o analiză în opoziţie cu prevederile art. 30 din Legea nr.223/2015, care limitează cuantumul pensiei la 85% din baza de calcul utilizată, sporul de 2% la pensia militară de stat, propus a se acorda cadrelor militare pentru fiecare an de menţinere peste vârsta standard de pensionare, nu poate fi valorificat de către personalul care urrnează o carieră militară integrală.

“La cererea foştilor mei colegi poliţişti şi militari, am promis că nu voi susţine această propunere legislativă şi i-am asigurat că voi milita împreună cu ei pentru a le apăra drepturile. Sunt şi voi rămâne aproape de oamenii cu care am crescut şi care zi de zi sunt aproape de cetăţeni pentru a le oferi siguranţă. Ei sunt cei care veghează asupra comunităţilor şi României! Merită respectul şi aprecierea tuturor pentru sacrificiile şi munca pe care aceşti oameni minunaţi o depun, cu riscuri foarte ridicate. Îi mulţumesc în special preşedintelui Comisiei pentru muncă şi protecţie socială, Adrian Solomon, care a susţinut respingerea acestei propuneri legislative şi a sprijinit poliţiştii şi militarii! Mulţumesc colegilor deputaţi care au înţeles cât de importanţi sunt aceşti oameni pentru România şi că datoria noastră este aceea de a le apăra drepturile! Mulţumesc foştilor mei colegi, poliţişti şi militari, pentru că sunt aproape de oameni şi mereu prezenţi la datorie!”, a declarat deputatul Eugen Neaţă.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

23.06.2019 - 17:02Dan :Mi-au dat lacrimile

22.06.2019 - 22:45Ioan Acatrinei:Felicitari.

22.06.2019 - 20:02George:Cica e d' al nostru dar...nu relationeaza cu noi.

21.06.2019 - 18:19Aurel:Ati facut pe dracu ghem!De ce nu spuneti militarilor in rezerva ca le ati anulat si actualizarea pensiilor in raport cu gradul si functia celor in activitate.

Pagina 1 din 1 (4 comentarii din 4)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...