Actualitate

Vineri, CJ Vâlcea actualizează Monografia economico-militară a judeţului Vâlcea

Vineri, 21 iunie, Consiliul Judeţean (CJ )Vâlcea se întruneşte într-o nouă şedinţă ordinară. Ordinea de zi cuprinde 14 puncte, printre proiectele ce vor fi supuse atenţiei şi votului aleşilor judeţului fiind şi “Hotărâre privind actualizarea Monografiei economico-militare a Judeţului Vâlcea, adoptată prin Hotărârea CJ Vâlcea nr. 81 din 31 mai 2016”.

Iniţiativa are în documentaţie şi adresa Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale Vâlcea nr.684 VL din 10 iunie a.c. şi vizează alinierea periodică inclusiv la prevederile art. 47, lit. f din Legea nr.477/2003, privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 35, lit.”d” din Legea apărării naţionale a României, nr. 45/1994, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 1, alin. (1), alin. (3) şi alin. (5), art.2, alin. (1) şi art.4, alin. (1) din Instrucţiunile privind întocmirea şi actualizarea monografiei economico-militare a judeţului, respectiv a municipiului Bucureşti, aprobate prin anexa la Hotărârea Guvernului nr.1174/2011.

Monografia economico - militară a Judeţului Vâlcea se actualizează cu date la zi despre următoarele informaţii cu caracter nesecret: structura populaţiei pe sexe şi grupe de vârstă; structura populaţiei pe etnii; fondul de locuinţe; reţele de canale artificiale; surse de apă potabilă şi industriale; structuri de comunicaţii poştale; operatori economici; spaţii depozitare; unităţi de cazare şi alimentaţie publică; unităţi de asistenţă medicală; mijloace de transport şi utilaje de construcţii; instituţii de învăţământ.

“Monografia economico-militară a Judeţului Vâlcea este o lucrare ce conţine documente care vor fi păstrate, mânuite şi gestionate conform nivelului de clasificare secret de serviciu şi se află stocată pe suport electronic la Structura Teritorială pentru Probleme Speciale Vâlcea şi letric la Direcţia Generală Administraţie Locală - Biroul Cancelarie, iar consultarea acestei monografii se face numai pe baza autorizaţiei de acces la documente clasificate. Secretarul Judeţului Vâlcea va comunica, prin Biroul Cancelarie, prezenta hotărâre, Direcţiei Generale Economice, Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale a Judeţului Vâlcea, precum şi Centrului Militar Judeţean Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea”, se mai arată în proiectul de hotărâre.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...