Actualitate

Comunicat de presă!

Instalaţiile de umplere a buteliilor cu gaz petrolier lichefiat, în atenţia Inspectoratului Teritorial de Muncă Vâlcea

Deşi exploziile şi incendiile nu constituie cauzele cele mai frecvente ale accidentelor de muncă, consecinţele acestora sunt dramatice în ceea ce priveşte pierderile de vieţi omeneşti şi prejudiciile economice. Necesitatea de a reduce frecvenţa producerii exploziilor şi a incendiilor instantanee la locul de muncă se explică prin considerente atât umanitare cât şi economice. Considerentele umanitare sunt evidente, deoarece exploziile şi incendiile pot provoca răniri extrem de grave şi decese, iar consecinţele economice reies din studiile consacrate costurilor reale ale accidentelor, care pot afecta considerabil profiturile întreprinderilor.

Gazele petroliere lichefiate (GPL) sunt hidrocarburi volatile, care în limitele de temperatura de la -400C până la +400C, respectiv de la presiuni de 0,2 atmosfere până la presiuni de 15 atmosfere se găsesc în stare lichefiată. Evaporarea acestui produs antrenează formarea de volume apreciabile de gaze, capabile să formeze cu aerul amestecuri explozive. Totodată, vaporii rezultaţi sunt mai grei decât aerul, acumulându-se în zonele cele mai joase ale încăperilor. De asemenea, pericolul este mare în cazul incendiilor, când rezervoarele sau recipientele cu gaz lichefiat sunt supuse, unei creşteri permanente a temperaturii. Când temperatura creşte, gazul lichefiat se dilată; creşterea presiunii din recipient este de 7-8 atmosfere pentru fiecare grad de creştere a temperaturii. Ca urmare a compresibilităţii reduse a gazului lichefiat şi a capacităţii elastice de dilatare, de asemenea mică, a pereţilor rezervoarelor şi recipientelor, acestea explodează.
GPL cu continut de 1,3 Butadienă >0.1%, este clasificat ca periculos pentru sănătate, putând provoca anomalii genetice (Mutagen cat 1 B) sau cancer (Canc. cat 1BH350).

Obiectivele acţiunii au fost:
• Creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi angajaţilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă pentru îmbunătăţirea securităţii şi protecţia sănătaţii lucrătorilor care îşi desfăşoară activitatea în instalaţii de umplere a buteliilor cu gaz petrolier lichefiat;
• Stabilirea măsurilor care se impun, ca urmare a nerespectării de către angajatori şi lucrători, a prevederilor actelor normative în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, în scopul prevenirii producerii evenimentelor în timpul desfăşurării activităţilor la locurile de muncă şi posturile de lucru;
• Colectarea şi centralizarea datelor necesare elaborării rapoartelor naţionale referitoare la stabilirea măsurilor necesare pentru promovarea îmbunătăţirii securităţii şi sănătăţii lucrătorilor care îşi desfăşoară activitatea în instalaţii de umplere a buteliilor cu gaz petrolier lichefiat.

Inspectoratul Teritorial de Muncă Vâlcea a desfăşurat, în perioada 11.03. -15.03.2019, acţiuni de verificare şi control privind modul în care sunt respectate cerinţele minime pentru îmbunătăţirea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor care îşi desfăşoară activitatea în instalaţii de umplere a buteliilor cu gaz petrolier lichefiat, iar în perioada aprilie – mai 2019 acţiuni de verificare a modului de realizare a măsurilor dispuse în etapa I a campaniei.

În urma acestei campanii au fost efectuate un număr de 5 controale în urma cărora au fost dispuse un număr de 15 măsuri şi au fost aplicate 15 de sancţiuni contravenţionale.

p. Inspector Şef,
Livia Mariana Drugan
Inspector Şef Adj. R.M.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...