Actualitate

Informare de presă!

Activitate intensă la Apavil ”Centru Vest”

APAVIL SA – Centrul Exploatare Vest a desfăşurat în perioada 01 – 07 iunie 2019, o serie de activităţi în întreaga arie de operare.

AVARII REZOLVATE. În această perioadă au avut loc mai multe intervenţii pentru eliminarea pierderilor de apă în timp util la branşamente PEHD Dn 25 din: comuna Pietrari, str. Principală şi satele Pietrarii de Sus şi Moteşti, comuna Mihăeşti - satul Gurisoara, strada Staţiunii şi incinta staţiei de epurare Mihăeşti. De asemenea, s-a intervenit pe reţeaua de apă PEHD Dn 160, afectată de lucrările de modernizare a drumului din satul Păuşeşti, comuna Păuşeşti - Otăsău, reţeaua PEHD Dn 50, satul Urzicari - comuna Pietrari şi PEHD Dn 50 din satul Marcea - localitatea Ioneşti, PEHD Dn 110 din Horezu şi conductele stradale Ol 219 mm, pe str. Petrolului şi PEHD Dn 160 mm, pe str. Mărculeşti din oraşul Băbeni.
La aceste intervenţii s-au efectuat operaţiile necesare remedierii problemelor şi de aducere la stare iniţială a terenului.

PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:
- a fost desfundată şi spălată staţia de pompare apă menajeră, înfundată din cauza aluviunilor aduse de viiturile apărute în urma ploilor, la Buneşti Râu;
- a fost spălată reţeaua de apă potabilă şi branşamentele aferente, între staţia de repompare apă Buneşti Sat şi utilizator, pe strada Principală, operaţie efectuată prin branşament şi staţie de repompare;
- au fost efectuate lucrări de finalizare a staţiei de pompare apă Govora Sat – comuna Mihăeşti (lucrări care fac parte din programul ‘Extindere reţea apă şi branşamente Mihăeşti’) şi care au constat în realizarea împământărilor prizelor de pământ, montarea pe poziţie a pompelor şi a mecanismelor aferente, montarea instalaţiei electrice şi a tabloului de comandă;
- a fost verificată instalaţia de clorinare a staţiei de apă Buneşti, efectuându-se operaţiuni în vederea înlocuirii rotametrului;
- au fost igienizate incintele staţiilor de epurare Coastele Cernei - comuna Pietrari şi Mihăeşti şi ale staţiilor de repompare apă uzată Buneşti Râu şi Titireci;
- a fost spălată reţeaua de apă potabilă între staţia de apă Buneşti, pe strada Principală, până în satul Răpăneşti, efectuându-se spălare până la limpezirea totală a apei din reţea şi branşamente, prin hidrant Dn 80;
- au fost verificaţi parametrii apei potabile furnizate în sistemele Govora, Mihăeşti, Buneşti, Păuşeşti – Otăsău, Pietrari şi Frânceşti;
- s-a asigurat monitorizarea permanentă a funcţionării echipamentelor la staţiile de pompare apă şi a staţiilor de repompare ape uzate din cadrul sectorului Govora, zonele Pietrari, Buneşti şi Păuşeşti – Otăsău;
- a fost curăţat manual grătarul prizei de apă şi a fost decolmatat barajul de captare Râmeşti;
- a fost curăţată, cu hidrojetul, reţeaua de canalizare din oraşul Horezu, strada Căpitan Maldăr şi SPAU nr. 4 unde a fost înlocuită pompa submersibilă;
- s-a curăţat manual filtrul nr. 4 la Staţia de Apă Olari;
- a fost desfundată reţeaua de canalizare din PVC Dn250, cu hidrojetul, în comuna Tomşani, sat Tomşani, strada Principală;
- a fost spălată reţeaua de apă potabilă, prin hidrant, în comuna Cernişoara, sat Modoia ;
- a fost curăţat manual grătarul prizei de apă şi s-a decolmatat barajul captare Râmeşti;
- s-au vidanjat şi curăţat căminele staţiilor de repompare apă uzată, care necesită golire periodică, din localităţile Şirineasa şi Nicolae Bălcescu;
- s-au montat robineţi şi elemente de branşare în căminele de apometre ale utilizatorilor de pe str. Ţarinei din oraşul Băbeni;
- s-au efectuat lucrări de reamenajare canal adiacent staţiei de captare, tratare, pompare şi distribuţie apă Şirineasa, pe firul râului Luncavăţ;
- s-au efectuat lucrări de desfiinţare reţea veche de apă potabilă în oraşul Băbeni, pe str. Tătărani;
- s-au efectuat operaţiuni de curăţare cămin şi pompă în cadrul staţiei de repompare apă uzată nr. 1 din localitatea Nicolae Bălcescu;
- s-a intervenit în satul Ciorăşti din localitatea Şirineasa pentru remedierea unei pierderi de apă din conducta stradală;
- a fost asigurată buna funcţionare a reţelelor de apă şi canalizare din întreaga arie de operare a Centrului de Exploatare Vest.

APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost verificate şi înlocuite apometre în toata aria de operare, acolo unde acestora urma să le expire verificarea metrologică sau erau deteriorate.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...